Regjeringen vil ha tettere bånd mellom barnehage, skole og lærerutdanning

Samarbeidet mellom skoler og lærerutdanninger, og mellom barnehager og barnehagelærerutdanninger skal styrkes. Det bruker regjeringen nå 44,5 millioner kroner på.

I dag la kunnskapsministeren frem en ny nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene. Bedre samarbeid mellom skoler og lærerutdanninger, barnehager og barnehagelærerutdanninger er et av fire overordnede mål i strategien.

– Studentene skal få mer praksis i skoler og i barnehager som er ekstra gode på å ta imot, veilede og legge til rette for studenter, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ifølge departementets nettsider.

Statsråden sier regjeringen ønsker å styrke samarbeidet mellom lærerutdanningene, de som eier barnehagene og skolene, og utvalgte barnehager og skoler.

– På den måten vil studentene lære mer om det som skjer i barnehagen og i skolen, og vi vil ha tettere samarbeid om forskning og utvikling. Det vil bidra til enda bedre barnehager og en skole hvor elevene lærer mer, sier Røe Isaksen.

Regjeringen følger i første omgang opp strategien ved å bevilge 44,5 millioner kroner til utvikling av partnerskap i grunnskolelærerutdanningene i 2017.

− Disse midlene skal brukes i forbindelse med at grunnskolelærerutdanningene starter opp med utdanning på masternivå i høst, forklarer Røe Isaksen.

Les mer på kd.dep.no her