Høyre vil ha veiledning av nyutdannede lærere også i barnehage og videregående

Høyre kommer med en lærepakke på 125 millioner kroner i sitt alternative statsbudsjett. De vil bruke over halvparten på å gjeninnføre lærerspesialistordningen.

Publisert

– Vi ser et bekymringsfullt fall i antall søkere til læreryrket, og det er fortsatt for mange som underviser i norske klasserom som ikke har fullført lærerutdanningen, sier Jan Tore Sanner, utdanningspolitisk talsperson i Høyre.

Denne uka legger Høyre fram sitt alternative statsbudsjett, hvor de har en lærepakke på 125 millioner kroner som inneholder følgende:

  • 20 millioner kroner til å innføre en nasjonal ordning med et tilrettelagt studieløp for personer som har påbegynt lærerutdanning uten å ha fullført, hvor de får mulighet til å fullføre. Dette skal være basert på et pilotprosjekt ved Universitetet i Tromsø og Nord universitet. Så langt har det blitt brukt 17 millioner kroner på ordningen over fem år.
  • 5 millioner kroner til arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning. Skal gi flere muligheten til å kombinere utdanning og arbeid i barnehagen. Summen tilsvarer rundt 80 studieplasser.
  • 15 millioner til å utvide veiledningsordningen for nyutdannede og nytilsatte lærere. Høyre vil utvide ordningen til også å gjelde lærere i barnehage og videregående.
  • 75 millioner kroner til å gjeninnføre lærerspesialistordningen. Summen tilsvarer rundt 1800 lærerspesialister.
  • 10 millioner kroner til bedre videreutdanning for karriereveiledere og rådgivere i skolen.

 Karriereveier

– Jeg har stor tro på disse tiltakene, men dette er bare en start som må forsterkes i årene som kommer, sier Sanner.

– Over halvparten av pengene går til å gjeninnføre lærerspesialistordningen, hvorfor står det så høyt på prioriteringslista?

– Fordi det er et tiltak som virker. Den bidrar til at lærere som tar spesialistutdanningen får høyere lønn, og denne ordningen ble stadig mer populær i perioden den virket etter at vår regjering innførte den. Det er viktig å satse på karriereveier for lærerne, sier Sanner, som mener det også er noe unge er opptatte av når de skal velge yrkesvei.

– Må ha flere tiltak

– Det er relativt små summer det er snakk om for å ta tak i en svært omfattende problemstilling med lærermangel, hvorfor tar dere ikke mer i?

– Det er tøffe prioriteringer i budsjettene, og vi er mer opptatt av tiltakenes innhold enn antall milllioner. Samtidig øker vi summen til veiledningsordningen med 15 millioner kroner, opp fra dagens drøye 60 millioner, så det er en betydelig økning. Å rulle ut pilotprosjektet fra nord med tilrettelagt studieløp er noe som først er mulig fra høsten av, så det er kun en halvårsvirkning i dette budsjettet. Så må tiltakene mot lærermangel styrkes i årene som kommer, sier Sanner.

– Hvor henter dere de 125 millioner kronene fra i budsjettet?

– Det er store omprioriteringer i hele vårt alternative budsjett, så det er vanskelig å peke på ett bestemt sted pengene hentes fra.

– Politikerne er ofte flinke til å si at «vi må lytte til lærerne», men det tas sjelden store grep på de tingene lærerne selv roper opp om år etter år, som for eksempel bemanning, hvorfor ikke?

– Vi gjennomførte store, konkrete grep på nettopp dette området da vi satt i regjering. I samarbeid med Krf fikk vi på plass lærernormen, og resultatet var at det ble færre elever per lærer. Vi så også at det ble flere kvalifiserte lærere i skolen i perioden vi satt i regjering. Så vet vi at utfordringene kommer til å øke i styrke fremover, fordi det blir mer kamp om arbeidskraften. Derfor må vi få på plass flere tiltak for å møte det, sier Sanner.

Powered by Labrador CMS