Vil ha flere lærlinger inn i ungdomsskolen

– Vi er godt dekket i barneskolen, men vi vil ha flere lærlinger inn i ungdomsskolen, sier Kristin Tinmannsvik i Trondheim Arbeiderparti.

Publisert Sist oppdatert

Hun skryter av kommunen og sier de er gode på lærlinger, men at det er for få læreplasser der lærlingene får jobbe med ungdom.

– Eksempler på dette er lærlingeplasser både i ungdomsskolen og i fritidsklubber. I barneskolen er vi godt dekket, sier hun til Utdanningsnytt.

Kristin tinmannsvik, trondheim Ap
Kristin Tinmannsvik.

– Det kan tenkes at det i en fritidsklubb kan bli vanskelig å dekke en hel stilling, da finnes det løsninger i kommunen som gjør at de kan dele på stillingen slik at de er både i ungdomsskolen og i fritidsklubb.

Tidligere denne måneden kom nyheten at det utdannes færre barne- og ungdomsarbeidere. Nedgangen er på 15 prosent siden 2020.  Tinmannsvik har sendt et skriftlig spørsmål til kommunaldirektøren hvor hun peker på utfordringen med for få lærlinger i ungdomsskolen.

– Spørsmålet jeg har sendt er en påminnelse til skoleeier om at de må få inn flere. Dette er en barne- og ungdomsarbeiderutdanning, ikke kun en barneutdanning.

– Hvorfor er det viktig å få disse elevene inn i denne delen av skoleløpet?

– De har en utdanning som handler om hele barnet og ungdommen opp til de er 18 år. Dette er en del av pensumet deres. Det er ikke uvanlig at en barne- og ungdomsarbeider med fagbrev etter hvert søker seg til høyere utdanning og da som barnevernspedagog eller sosionom, eller andre lignende studier som handler om menneskekunnskap i aldersgruppa 0-18 år.

– Ingen høy kostnad

Hun peker på at lærlingene i dette faget har forholdsvis mye kommunikasjon- og relasjonskompetanse, og pedagogikk samt utviklingspsykologi i sin fagkrets, som er viktig når man skal jobbe med ungdom.

– Det er ingen høy kostnad å ta inn en lærling, og da har man en lærling i 100% stilling. Men siden de er i en opplæringssituasjon må de selvsagt komme seg opp i arbeidstempo, og de er ikke ferdig utdannet. Men på veien dit er ungdomsskolene og fritidsklubbene også en viktig del av læreløpet, sier hun.

Hun sier også at det er en politisk bestilling at det skal være flere lærlinger i kommunen.

– Vi er gode på lærlinger i Trondheim kommune og da er det viktig at de sektorene som kan benytte seg av dette, bør være åpne for det.

Svar på henvendelsen hun har sendt til kommunaldiretøren, kommer trolig i neste møte for oppvekstutvalget i midten av mai.

Powered by Labrador CMS