Lærere skal få rett til å gripe inn fysisk overfor elever som forstyrrer og sjikanerer

Regjeringen ønsker å gå enda lenger i lærernes rett til å gripe inn fysisk overfor elever. 

Publisert

Det melder NRK. 

I mai i fjor la regjeringen frem forslag til ny opplæringslov. Da var forslaget at lærerne skal få rett til å gripe inn fysisk overfor elever for å avverge skade på personer eller vesentlig skade på eiendom. 

Etter høringsrunden vil regjeringen imidlertid utvide denne retten til også å gjelde situasjoner der elever sjikanerer andre elever aller ansatte verbalt. De skal også kunne gripe inn når elever ødelegger undervisningen for hele klassen.

Dette skal nå ut på en tilleggshøring. 

På spørsmål fra NRK om hva utvidelsen av lærernes rett innebærer, svarer kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap): 

– Det som ligger på bordet nå og som Stortinget skal ta stilling til, er om lærere skal kunne gjøre mot elevene sine det samme som foreldrene ville hatt anledning til å gjøre mot barna sine.

Støtte fra Høyre

Dagens opplæringslov inneholder ingen regler om når en ansatt kan gripe inn fysisk, selv om det oppstår situasjoner der ansatte i skolen bruker fysisk makt.

Da regjeringen la frem nytt lovforslag i fjor, fikk det umiddelbar støtte hos opposisjonspartiet Høyre. 

– Dette er en viktig avklaring for skolen og lærerne. Det har vært et uklart når lærerne kan gripe inn fysisk overfor elever, sa Jan Tore Sanner til Utdanningsnytt. 

Til NRK sier Rødt at også de er positive. Og lærere kanalen har snakket med ønsker en slik ny lov velkommen. 

Men Utdanningsforbundet er kritiske. 

Etterlyser bedre rammevilkår

De uttaler at de støtter regjeringens intensjoner. Men slik de ser det vil ikke nye regler om fysisk inngripen mot elever fungere uten at skoler, kommuner og fylkeskommuner har en plikt til å drive et kontinuerlig og systematisk forebyggende arbeid.

– Skolene har i dag ikke gode nok rammevilkår til å forebygge, håndtere og følge opp situasjoner der fysisk inngripen kan være aktuelt, uttalte daværende UDF-leder Steffen Handal til udf.no i fjor. 

Heller ikke Elevorganisasjonen er begeistret. 

– Det at læreren skal få større muligheter til å kaste elever ut av klasserommet, det oppleves i så fall som en trussel. True elevene til å oppføre seg er ikke riktig vei å gå, sier leder Petter Andreas Lona til NRK. 

Powered by Labrador CMS