Bildet er fra lærerstreiken i 2022 - historiens lengste lærerstreik.

Fornøyde med kommunen, vil streike mot KS

Arendal kommune vil ha høyere lærerlønn. Likevel er lærerne i Arendal streikeklare.

Publisert

– Streiken i 2022 var en stor belastning. Men må vi streike igjen vil det være godt å vite at vi har støtte fra våre lokalpolitikere, sier Hanne Bjerkholt Svensson, plasstillitsvalgt for Utdanningsforbundet ved Birkenlund skole i Arendal.

Mandag gikk startskuddet for årets lønnsoppgjør. Og bakgrunnen for at Utdanningsnytt spør Svensson om streikeviljen er uttalelsene til forhandlingssjefen i Unio, Klemet Rønning-Aaby. 

Han er kritisk til at KS har sagt til vil prioritere helsepersonell og frykter at det vil gå på bekostning av lønnsutviklingen til lærerne. 

– Forrige gang oppgjøret gikk til mekling, ble lærerne kastet under bussen. Hvis mekleren gjør det en gang til, blir det konflikt i KS-området, sa Rønning Aaby. 

Hanne Bjerkholt Svensson liker også dårlig at KS setter yrkesgruppene i kommunene opp mot hverandre, sier hun. 

hanne bjerkholt svensson
Hanne Bjerkholt Svensson.

– Men slik blir det når helse og utdanning skal lønnes fra samme potten, legger hun til.

– Derfor er mange så oppgitte over at systemet er laga slik. Nå må det være vår tur. Vi ser jo at antallet kvalifiserte søkere til lærerjobbene blir færre og færre.

Vil snu lønnsutviklinga

Hennes egen kommune har dessuten gitt KS beskjed om at de ønsker at lærerne skal prioriteres. 

I forkant av lønnsoppgjøret vedtok formannskapet enstemmig følgende uttalelse til KS: 

«De sentrale tilleggene må være høye nok til å snu lønnsutviklinga til lærere med lengst utdanning. De store utfordringene klarer vi ikke å ordne lokalt». 

Landets storkommuner var også tydelige: De vil unngå lærerstreik i årets lønnsoppgjør. 

– KS bør strekke seg langt for å unngå det, var tilbakemeldingen fra politikerne i Trondheim.

– Det er viktig for oss at lærergruppene også i 2024 gis særskilt oppmerksomhet, skrev byrådet i Bergen til KS. 

– Vi er klare

Nestleder i Utdanningsforbundet i Arendal forteller at de er klare til kamp. 

– Vi er absolutt streikeklare, sier sier Anniken Lundervold Holtan.

– Lokallaget uttrykte stor glede over formannskapets vedtak om høyere lærerlønner. Blir det ikke da ubekvemt å gå til streik mot de samme politikerne?

– Nei, ikke slik systemet er, slår hun fast.

I 2022 var i alt 596 lærere i Arendal i streik.

– Da vendte våre lokalpolitikere seg til KS med oppfordring om reelle forhandlinger. De delte vår oppfatning om at de forhandlingene som var ført ikke var reelle. Det var en viktig støtte, sier Anniken Lundervold Holtan.

Blir skuffa

Anniken Solfjeld Pedersen er lærer ved Sam Eyde videregående skole og nestleder i kultur- og oppvekstkomiteen for Arbeiderpartiet. Hun er ikke i tvil om hva hun vil ha ut av dette oppgjøret. 

– Jeg blir skuffa, både som politiker og lærer, hvis lærerne enda en gang blir skvisa ut i lønnsforhandlingene, sier hun. 

Hun konstaterer at både helsesektoren og oppvekstsektoren sliter med å rekruttere ansatte, og at lønn er viktig for å bedre dette. Men også hun meiner dette må løses uten å sette sektorene opp mot hverandre.

– Blir det som politiker ubehagelig hvis lærerne i kommunen streiker for å oppnå et krav dere lokalpolitikere et godt stykke på vei har gitt deres tilslutning til?

– Nei. Det er jo ikke vi i Arendal som forhandler dette. Vi hadde en smertefull streik for to år sida, men blir lærerne satt til side en gang til må vi være forberedt på at streikeviljen vil være sterk, sier Anniken Solfjeld Pedersen.

Powered by Labrador CMS