Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

Utdanningsforbundet krever stedlig styrer i alle barnehager

Tirsdag starter forhandlingene for ny arbeidstidsavtale for lærere og styrere i barnehagene. Utdanningsforbundets hovedkrav er å sikre alle styrerressursen.

Publisert

– Vi mener at alle barnehager skal ha en tilstedeværende styrer som har tilstrekkelig tid til pedagogisk utviklingsarbeid og oppfølging av de ansatte i barnehagen, sier leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal i en pressemelding.

Tirsdag setter han seg ned med KS for å forhandle ny arbeidstidsavtale for lærere og styrere i barnehagene. Der møter også representanter for Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Delta, Creo og Norsk Ergoterapeutforbund.

Les også: Manglende styrerressurser forsterker bemanningskrisa

Vil sikre styrerressursen

Forrige uke ble det enighet om en ny arbeidstidsavtale for lærere i skolen, som blant annet sikret kontaktlærere i grunnskolen med mer enn tjue elever, dobbel tid til kontaktlærerrollen.

Nå står barnehagene for tur og Utdanningsforbundets hovedkrav er altså å sikre styrerressurs i den enkelte barnehage, samt assisterende styrer i store barnehager.

"God utdanning i barnehage forutsetter god ledelse i samsvar med samfunnsmandatet. Styrer har ansvar for å lede hele barnehagens virksomhet og har en viktig rolle i oppfølging av det pedagogiske arbeidet. Styrere må derfor være tett på barnehagelærerne og de øvrige ansatte. Daglig tilstedeværelse er en forutsetning for å utøve god ledelse", heter det i kravet fra forbundet.

Flere ansatte

Ifølge Basil, Utdanningsdirektoratets barnehagestatistikk blir det stadig flere ansatte per styrer i norske barnehager. Mens det var 12,4 ansatte per styrer i 2014, var tallet 13,6 i 2020.

Og selv om barnehageloven sier at alle barnehager skal ha en daglig leder, er det ikke lovfesta at han eller hun må være tilstede i barnehagen, ei heller hvor stor stillingen skal være. Basil-tallene viser også at det totalt er cirka 900 flere barnehager enn styrere.

Det eneste forskriftene til loven presiserer er at det ikke er lov å samordne styrerressursene på flere barnehager for å redusere kostnader.

Les også: Alle ansatte trenger påfyll

Flere oppgaver

I 2015 ga Fafo ut rapporten "Tidsbruk i barnehagen". Der fortalte 65 prosent av styrerne at mesteparten av tiden deres går til administrative oppgaver. Blant styrerne med ansvar for to barnehager var tallet enda høyere, 73 prosent.

Ifølge rapporten opplever de også i noe større grad at rapporteringsarbeidet går utover muligheten til å følge opp de ansatte slik de skulle ønske.

Da Utdanningsnytt skrev om temaet i forbindelse med valget i fjor høst uttalte seniorforskar ved Fafo, Mona Bråten, at lite tid til styrerjobben også går utover andre ansattes gjøremål.

– Der styreren har ansvar for flere barnehager opplevde pedaogiske ledere at de fikk flere oppgaver, sa Bråten.

Hun påpekte også at styrerjobben har endret seg.

– Styreren, som barnehagene generelt, får flere og flere oppgaver, sa Bråten.

Ingen krav om mer tid

Arbeidstidsavtalen for barnehagene ble sist forhandlet i desember 2019. Da ble den videreført, eller prolongert som det heter på forhandlingsspråket. Dagens avtale gikk ut ved nyttårsskiftet, og er sagt opp av både oss og KS, men på grunn av pandemien ble forhandlingene utsatt nå til januar.

Når Utdanningsforbundet legger frem sine hovedkrav i dag inneholder de imidlertid ikke noe om mer tid til planleggingsarbeid. Det begrunner forbundet med at "med dagens lave grunnbemanning sliter barnehagelærerne med å få tatt ut timene som allerede er avtalt".

– Vår vurdering i denne situasjonen er at det er viktigere å jobbe for å øke både den generelle bemanningen og lærertettheten i barnehagene. Her har vi fått gjennomslag i regjeringserklæringen, vi og skal fortsette vårt politiske arbeid for å påskynde gjennomføringen av løftene fra den nye regjeringen, uttaler Handal.

Powered by Labrador CMS