Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, og Hege Mygland, KS, da arbeidstidsforhandlingene startet.
Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, og Hege Mygland, KS, da arbeidstidsforhandlingene startet.

Ny arbeidstidsavtale:
Flere lærere får mer tid til å være kontaktlærer

Arbeidstidsforhandlingene er i havn. Den gir flere kontaktlærere i grunnskolen dobbel tid til jobben. Men i videregående vant ikke lærerne frem med sine krav.

Publisert Sist oppdatert

Etter en forhandlingspause på grunn av pandemien, har lærerorganisasjonene og KS nå landet en ny arbeidstidsavtale for skoleverket. I grunnskolen dobles kontaktlærertiden for lærere med over 20 kontaktelever. I videregående er resultatet at tidsressurspotten økes med 15 minutter pr elev.

– Dette er en bedre avtale enn den gamle. KS har kommet oss i møte på vårt viktigste og eneste krav; mer tid til kontaktlærerjobben. I tillegg har vi fått en mer sentral avtale. Det er ikke lenger obligatorisk å forhandle arbeidstid lokalt, uttaler Utdanningsforbundets leder Steffen Handal i en pressemelding, men legger til:

– Man får det aldri helt som man vil i forhandlinger. Vi skulle gjerne ha fått til mer, særlig for kontaktlærerne i videregående. Men det var rett og slett umulig.

(Se faktaboks om nye punkter i avtalen nederst i saken.)

Les også: Her har de to kontaktlærere i hver klasse

Mer krevende

Tirsdag 23. november gikk startskuddet for forhandlingene mellom kommuneorganisasjonen KS og lærerorganisasjonene om en ny arbeidstidsavtale. I år var hovedkravet til Utdanningsforbundet mer tid til kontaktlærerfunksjonen for alle lærere, både i grunnskolen og videregående skole.

− For mange lærere er det overhodet ikke samsvar mellom omfanget av oppgaver og tiden de har til å utføre dem. Tiden som er satt av til kontaktlærerfunksjonen i arbeidstidsavtalen har vært uendra i flere tiår, selv om oppgavene - også de lovpålagte, er blitt stadig flere og mer krevende, uttalte Handal den gangen.

Også KS skrev i sitt tilbud til forhandlingene at kontaktlærerfunksjonen er svært viktig for tett og god oppfølging av elever og at den er blitt mer omfattende de siste 20 årene. Samtidig presiserte de at avtalen så langt ikke har tatt høyde for at det er forskjell på å være kontaktlærer for få eller mange elever.

Det er nå endret.

Ingen automatisk økning i vgs

I avtalen som både Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet, Skolenes Landsforbund og Norsk Lektorlag har sluttet seg til heter det at kontaktlærerressursen i grunnskolen dobles for kontaktlærere som har 21 kontaktelever eller flere.

Det betyr en økning fra 45 minutter til halvannen time i uken. I tillegg beholdes tidsressurspotten i grunnskolen, og den bør fortsatt brukes på kontaktlærerne som har behov for mer tid.

Kontaktlærerne i videregående fikk imidlertid ingen tilsvarende automatisk økning. Men tidsressursen i videregående er økt med 15 minutter pr elev på hver skole. Det er lagt inn en formulering i avtalen som spesifiserer at tidsressurspotten som hovedregel skal brukes til å gi lærerne/kontaktlærerne mer tid til sine oppgaver.

UDF-lederen legger ikke skjul på at han helst ville hatt et bedre resultat for kontaktlærerne i videregående.

– Ikke tilstrekkelig

– Det var vanskeligst for oss å få gjennomslag for forbedringene vi ønsket for videregående opplæring. Her ble det nødvendig med et kompromiss for å få til noe i det hele tatt. Økningen vil riktignok kunne bidra til å bedre situasjonen for kontaktlærere med store klasser, det er bra. Men den er ikke tilstrekkelig. VGO har en altfor liten kontaktlærerressurs i forhold til de omfattende oppgavene jobben medfører. Men vi anser dette som et første skritt på veien, og vil fortsatt jobbe for kontaktlærerne ved kommende forhandlinger, sier Handal i pressemeldingen og legger til:

– Det hviler et tungt ansvar på fylkeskommunene og skolene. De må sikre mindre klasser, og at hver kontaktlærer skal få ansvar for færre elever. Sentrale myndigheter har også et ansvar for å bidra med tydelige reguleringer og tilstrekkelig med ressurser.

Den nye avtalen er gjeldende fra 1. januar i år, men trer ikke i kraft før skoleårets start til høsten.

Ny arbeidstidsavtale i skolen

  • Kontaktlærerressursen i grunnskolen dobles for kontaktlærere som har 21 kontaktelever eller flere. Det betyr en økning fra 45 minutter til halvannen time i uken. I tillegg beholdes tidsressurspotten i grunnskolen, og den bør fortsatt brukes på kontaktlærerne som har behov for mer tid.
  • Kontaktlærerne i videregående opplæring fikk ingen tilsvarende automatisk økning. Men tidsressursen i videregående er økt med 15 minutter pr elev på hver skole. Det er lagt inn en formulering i avtalen som spesifiserer at tidsressurspotten som hovedregel skal brukes til å gi lærerne/ kontaktlærerne mer tid til sine oppgaver.
  • Avtalen har en ny innledningstekst som tydeliggjør lærerens rolle. Blant annet slår den fast at undervisning er skolens kjerneoppdrag, og at lærerne må få tid og rom til å forberede undervisningen.
  • Partene er ikke lenger pålagt årlige forhandlinger om arbeidsårets lengde etter punkt 4 i avtalen. Det er likevel fortsatt fullt mulig å forhandle om flere dager til kompetanseheving og planlegging.
  • Den nye avtalen presiserer at det skal føres drøftinger om innholdet i plandagene. Det stod ikke i gammel avtale.
  • Lærerne har fått økt fleksibilitet i forhold til hvor de skal utføre jobben. Den nye avtalen bruker begrepet «planfestet arbeidstid» i stedet for «arbeidstid på skolen». I punkt 5.1 i avtalen slås det fast at planfestet arbeidstid er 1300 timer (barneskole), 1225 timer (ungdomsskole) eller 1150 timer (videregående). Dette gjelder så lenge partene lokalt ikke blir enig om annet i forhandlinger. Det er med andre ord ikke lenger obligatorisk å føre forhandlinger lokalt om arbeidstid på skolen. Likevel er det fortsatt full anledning til å forhandle om lokale løsninger når partene ønsker dette. Avtalen spesifiserer at partene kan bli enige om mer fleksible arbeidstidsordninger.
Powered by Labrador CMS