– Oppgaven som kontaktlærer er blitt viktigere og vanskeligere år for år

Heidi Granberg synes oppgaven som kontaktlærer har blitt stadig mer utfordrende. Nå har hun skrevet lærebok for kontaktlærere.

Publisert Sist oppdatert

– Kan du si med ett ord hvorfor det er blitt mer utfordrende å være kontaktlærer?

Heidi Granberg (39)

Hvem: Lærer ved Slemdal skole i Oslo

Aktuell: Gir ut boka «Kontaktlærer i grunnskolen»

– Gi meg tre: Oppfølging av enkelteleven. Denne oppfølginga tar mer tid enn tidligere. Legg til foreldresamarbeid, arbeidet med skolemiljø og administrative oppgaver, som alle er typiske kontaktlæreroppgaver. Problemet er at alt dette spiser av tida til faglig for- og etterarbeid. Samtidig er de økende forventningene om engasjement i flere sider av barns skoleliv berikende for lærerne. Kontaktlæreren er krumtappen i dette.

– … men?

– Men forventningene om hva vi kontaktlærere skal bidra med, følges ikke opp med tillit til at vi styrer etter hva som er best for elevenes læring. Vi er gitt et stort ansvar for elevenes fysiske og psykiske helse, men vi er ikke gitt tillit. Tvert imot øker krava til dokumentasjon og byråkrati, samtidig med at stadig flere oppgaver skyves over på læreren. Det er det motsatte av tillit.

Les også: Her har de to kontaktlærere i hver klasse

– Er det balanse i forventningene til arbeidet med både faglig utvikling og sosialpedagogiske mål?

– Grensene for kontaktlærerens arbeid blir mer og mer utydelige. Skoledagen er full av dilemmaer om hvordan vi bør prioritere. Enkeltelever kan få akutte behov for en samtale eller hjelp til konfliktløsing. Samtidig venter de andre elevene på undervisning. Hvilke hensyn skal telle mest? Rammene for kontaktlærerens ansvar og plikter gir ikke svar på det. Prioriteringene blir kontaktlærerens private dilemma. Kontaktlæreren har fått stadig flere oppgaver, og nå er det blitt så mange at strikken snart ryker.

Vi er gitt et stort ansvar for elevenes fysiske og psykiske helse, men vi er ikke gitt tillit.

– Er kuren mer tid til å være kontaktlærer og mindre tid i undervisning?

Undervisningsplikta er svært høy for kontaktlærerne. Men det trengs ikke bare mer tid, men også mer lønn. Begge deler skal avspeile ansvaret. Samtidig må skolen få flere yrkesgrupper som kan bidra med kjerneoppgavene, som vernepleier og miljøarbeidere.

– Veit foreldre at tida kontaktlæren har til hver elev stort sett er snaut to minutter i uka?

– Nei, det veit de aller fleste ikke. Få som ikke sjøl arbeider i skolen er bevisst betingelsene vi arbeider under.

– Nå har du skrevet bok som skal hjelpe nyutdanna lærere inn i kontaktlærerstilling. Samtidig slår du fast at jobben betyr stort ansvar, lite tillit, uklare oppgaver, snaut med tid og få kroner. Burde du ikke heller advart?

– Oppi alt det der er det jo en fantastisk jobb, tett på elevene! En jobb jeg er svært glad i og gjerne anbefaler.

Les også: Slik er historien om lærernes arbeidstid

– Hva er det viktigste rådet ditt til nye kontaktlærere?

– Bruk kollegene! For nybegynnerne er det viktig å finne ut hvordan de skal navigere i dette farvannet. Da er mitt råd at de orienterer seg ut fra kollegene, det er de som er stakene som viser veien. Og så vil jeg formane dem til alltid å prioritere elevrelasjonen.

Powered by Labrador CMS