Forhandlingene om arbeidstid i barnehagen er i gang

Forhandlingene om arbeidstid i barnehagene er i gang. Utdanningsforbundet vil ha mer tid til planlegging og for- og etterarbeid, og sikring av tiden. KS mener den gjeldende avtalen bør forlenges uten større endringer.

– For å følge opp hvert enkelt barn og barnegruppen som helhet er det en forutsetning å ha nok tid til å være godt forberedt til jobben, sier leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal.

 

Skal ikke ringe etter vikar

Forhandlingene startet før helgen, og gjelder arbeidstidsavtalen for nesten 13.000 pedagogiske ledere og barnehagelærere i alle landets kommuner - med unntak av Oslo, skriver Utdanningsforbundet på sine nettsider.

Utdanningsforbundets krav er:

  • Økt tid til planlegging, for- og etterarbeid for pedagogisk leder og barnehagelærer.
  • Sikring av pedagogisk leders og barnehagelærers tid til å arbeide selvstendig med planlegging, for- og etterarbeid.

Kravene bygger på en undersøkelse som forbundet har gjort blant sine medlemmer.

Ifølge Handal har kravene som stilles til barnehagelærere steget i takt med at barnehagen de siste årene har blitt tydeliggjort som den første frivillige delen av utdanningsløpet. Men tiden de har til planlegging- for og etterarbeid har ikke økt tilsvarende.

I tillegg til kravet om å øke planleggingstiden, har Utdanningsforbundet fremmet krav om at denne tiden også sikres. Det betyr at pedagogiske ledere og barnehagelærere ikke skal gis oppgaver som f.eks. å ringe etter vikar eller fungere som vikar.

 

- Behov for ro rundt særavtalen

KS på sin side mener den gjeldende avtalen bør forlenges uten større endringer.

– For KS og kommunene er det avgjørende at en avtale ivaretar mulighetene for samarbeid om planlegging og faglig utvikling i barnehagen, sier arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø, ifølge ks.no.

I tillegg til Utdanningsforbundet forhandler KS med Fagforbundet, Delta og Skolelederforbundet.

– Det er mange forhold som vil ha betydning for arbeidet i barnehagen i tiden framover. Rammeplanen skal innarbeides, vi trenger å få erfaring på hvordan den nye bemanningsnorm vil innvirke på personalgruppa, og ekspertutvalget som er opprettet vil komme med vurderinger og anbefalinger som vil prege diskusjoner og refleksjoner i personalgruppa i barnehagen, sier Gangsø.

Han mener det er hensiktsmessig at gjeldende særavtale videreføres uendret, og viser til at det er behov for ro rundt særavtalen slik at ressursene kan brukes til å videreutvikle et godt barnehagetilbud.

– Nåværende avtale åpner for full lokal frihet til å gi pedagogene planleggingstid ut over det som er minimum i særavtalen, og mange steder gjøres nettopp dette, sier han.

Powered by Labrador CMS