Utdanningsforbundets delegasjon i forhandlingene om arbeidstidsavtale for barnehagene i KS-området. Fra venstre: Hanne Fehn Dahle, forhandlingssjef Aina Skjefstad Andersen og Ellinor Gilberg.
Utdanningsforbundets forhandlingsdelegasjon: Hanne Fehn Dahle, forhandlingssjef Aina Skjefstad Andersen og Ellinor Gilberg.

Krever at tapt planleggingstid må erstattes

Onsdag startet forhandlingene om en ny arbeidstidsavtale for barnehagene i KS-området. 

Publisert

Onsdag startet forhandlingene om en ny arbeidstidsavtale for barnehagene i KS-området. Utdanningsforbundet troppet opp med tre krav til arbeidsgiver. Deres mål er å styrke barnehagelærernes og pedledernes rett til planleggingstid. 

I dag sier avtalen som sagt at barnehagelærerne har rett på fire timer plantid i uka. Men i undersøkelsen "Når plantid bare er en plan", som Utdanningsforbundet publiserte i høst, oppgir hver fjerde barnehagelærer at de ikke får tatt ut planleggingstimene de skal ha.

Resultatet er at mange i stedet jobber gratis på fritiden. 

– Det skjer ofte at jeg ikke får tatt ut plantiden min. Som regel på grunn av mangel på personal og sykdom, sa pedagogisk leder i Kvaleberg barnehage i Stavanger, Trine Mæsel, da Utdanningsnytt snakket med henne tidligere i høst. 

Pedagogisk planlegging

Derfor krever nå Utdanningsforbundet at det skal presiseres i selve avtaleteksten at lærerne har rett på å ta igjen disse timene på et senere tidspunkt. 

– Det er det pedagogiske arbeidet, utført av barnehagelærere, som gjør barnehagen til en barnehage. Retten til tap av avsatt planleggingstid må derfor innlemmes i dagens arbeidstidsbestemmelser, sier forbundets forhandlingssjef Aina Skjefstad Andersen til udf.no.

I tillegg vil de at det skal presiseres i teksten at timene skal brukes til pedagogisk planlegging. Mange barnehagelærere oppgir at tiden nemlig går til andre oppgaver. 46 prosent sier i undersøkelsen fra UDF at de bruker plantiden til administrativt arbeid. 

– Dette går utover aktiviteter og prosjekter for barnegruppa, tilrettelegging for og oppfølging av enkeltbarn og vurderingsarbeid, sier Skjefstad Andersen.

Her er UDFs krav: Krav I Forhandlinger SFS2201 Kl 11

Etterlyser livsfasetiltak

Det siste kravet fra forbundet handler om såkalte livsfasetiltak, som skal gjøre yrket attraktivt for flere, og sørge for at folk orker å stå i jobben. 

Da søkertallene til høyere utdanning ble lagt frem i vår, viste de rekordlav søkning til lærerutdanningene. Andelen som vil bli barnehagelærer har falt mest. 

Yrket har dessuten høyt sykefravær, og en rapport som kom fra Statistisk sentralbyrå i 2022 slo fast at en av tre barnehagelærere slutter i løpet av ti år. 

– Vi mener derfor at gode livsfasetiltak kan ha betydning for rekruttering til yrket, en god inngang og en god utgang fra yrket, sier Aina Skjefstad Andersen. 

UDF krever derfor «Et partssammensatt utvalg som gjennom ny forskning og relevante erfaringer fra barnehagenes praksisfelt, drøfter og foreslår livsfasetiltak tilpasset barnehagesektoren. Utvalgets arbeid skal legges til grunn for neste reforhandling av SFS 2201.»

Forhandlingene skal etter planen avsluttes før jul.

Powered by Labrador CMS