En god skole krever tillit

Debatt: – Det er ikke sånn at vi får vite alt skolen bare vi gjennomfører nasjonale prøver, slik Høyre later til å tro.

Publisert Sist oppdatert

Lærerne, skolelederne og elevene våre fortjener og trenger å bli lyttet mer til. De har skoa på, og vet hvor de neste stegene må gå.

Ingen skoler eller elever er helt like. Derfor jobber Senterpartiet og Arbeiderpartiet med å utvikle en tillitsreform, bedre etter- og videreutdanning, og et sterkere tilbud rund elever og lærere i skolen.

Høyres svar med ensidig skjerpede krav til lærerne og læringa er ikke vegen å gå. Det tar bort lærernes tid til å se elevene, og til å legge til rette for ulike behov. Høyres gjentatte forsøk på rosemaling i Dagsavisen og Utdanningsnytt 24. oktober hjelper ikke.

Høyre tviholder på lærespesialistordning, avskilting av lærere og generelt manglende tiltro til at det beste kvalitetsarbeidet skjer i førstelinja og nettopp i møtet lærer-elev. Det er nemlig ikke sånn at vi får vite alt om skolen bare vi gjennomfører nasjonale prøver, slik Høyre kan virke å tro. Tvert imot, for ensidig fokus på enkeltelement overskygger helheten og kompleksiteten ved norsk skole: modning og læring er individuelt og skjer ikke lineært. Elevene har individuelle behov.

Elever kan av naturlige årsaker være på ulike nivå til ulike tider. Flere elever rapporterer om stress og psykiske vansker, og er i verste fall ikke på skolen fordi de vegrer seg. Da må skolene gjøre mer, men lærerne kan ikke kurere helseproblemer.

Lav terskel inn til skolehelsetjeneste, rådgivning og praktisk pedagogisk tjeneste er viktig. Vi veit også at spesialundervisning ikke blir gjennomført på en god nok måte flere steder. Det er ikke nok som Høyre har ivret for, å sende lærere med lærerutdanning på etter- og videreutdanning i norsk, matte og engelsk. Skolen trenger flere grep. Nylig kom en anbefaling i NOU 2022: 13 om at etter- og videreutdanning trenger bedre lokal forankring og nye karriereveger.

Vi jobber med å styrke lærerprofesjonen gjennom tillitsreformen der partsamarbeid er nøkkelen, der profesjonene skal få større handlingsrom. Frikommuneforsøk, der partene i arbeidslivet sammen finner løsninger, er en start. Videre må byråkrati og rammer bli strammet opp slik at skolelederne og lærerne faktisk kan ha hovedfokus på hva elevene trenger i sin utvikling og læring. Laget rundt eleven skal styrkes videre. Etter- og videreutdanning for fagfolka barn og unge møter skal bli oppdatert.

Det er på innsida av skolen og gjennom partssamarbeid vi kan lykkes for å få gode skoler i hele landet, ikke gjennom Høyres ovenfra-og-ned-holdning.

Les også: Mener politikere bør slutte å lage fiffige løsninger for lærere

Powered by Labrador CMS