Stortingsrepresentant Elise Waagen (Ap) lover å gi lærere tid og mulighet til å drive utviklingsarbeid.

Mener politikere bør slutte å lage fiffige løsninger for lærere

Lærerspesialistordningen ble ikke forankret hos partene og er lagt utenfor tariffsystemet. Derfor mener stortingsrepresentantene Elise Waagen (Ap) og Marit Knutsdatter Strand (Sp) at endringer må til.

Publisert

– Vi må sikre god tilpasset kompetanse blant lærerne i hele grunnskolen. Jeg tror ikke svaret på det er Høyres lærerspesialistordning, sier stortingsrepresentant Elise Waagen (Ap).

Hun får full støtte fra regjeringspartner og stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand (Sp).

– Dialogen om å endre dagens ordning er allerede i gang, sier Strand.

Høyre, Venstre og Kristelig folkeparti har levert et representantforslag der de går inn for at ordningen med lærerspesialister, opprettet av Solberg–regjeringen i 2015, videreføres. Utdanningsforbundet mener ordningen bør videreutvikles, ikke avvikles. Også Elevorganisasjonen, KS og Skolelederforbundet vil beholde ordningen.

I neste uke skal Utdannings- og forskningskomiteen behandle forslaget. En av dem som skal delta er Elise Waagen, nestleder i Utdannings– og forskningskomiteen og Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson.

Forslaget skal etter planen opp i Stortinget 1. mars. Marit Knutsdatter Strand (Sp) er saksordfører.

Vil gi lærere bedre tid til utviklingsarbeid

– Vi vil nå gå i dialog med partene om punktet i Hurdalsplattformen som sier at det skal legges til rette for flere karriereveier i skolen. Men vi er tydelige på at vi vil erstatte lærerspesialistordningen med en partsforankret ordning som gir lærere bedre tid til utviklingsarbeid, og som styrker profesjonsfellesskapene i skolen, sier Waagen.

LES: Regjeringen «avskilter» lærerspesialisten Jane Helen

Etter budsjettforliket med SV høsten 2021, faller statens andel av funksjonstillegget bort. Det skjer fra høsten 2022. Om bakgrunnen for budsjettkuttet, sier Waagen at pilotordningen i utgangspunktet ikke var forankret hos partene, og at funksjonstillegget ligger utenfor avtaleverket.

– Hvilket råd har du til dem som har tatt videreutdanning og som har funksjonen i dag?

– Jeg vil oppfordre dem til å være med å utvikle en ny ordning som de kan ha eierskap til. Deres erfaringer fra lærerspesialistordningen er verdifulle, svarer Waagen.

Lover fullt trykk på etter- og videreutdanning

Waagen lover fullt trykk på etter– og videreutdanning og flere karriereveier i skolen. Endringene vil regjeringen gjøre i tett dialog med lærernes organisasjoner, lover hun.

LES: Lærerspesialisten er død, drept av sin egen regjering

– Jeg tror det er bra om det blir slutt på at politikere lager fiffige løsninger for skolen som verken er forankret med lærerne og de andre ansatte, eller tar innover seg de virkelige utfordringene i skolen. Det viktigste er hvordan det går med elevene, og vi skal gjøre det vi kan for at de skal trives og lære godt. Da må vi sikre god og tilpasset kompetanse i hele grunnskolen. Jeg tror ikke svaret på den utfordringen er Høyres spesialistordning, sier Waagen.

Hun legger til at Arbeiderpartiet er opptatt av at lærerne skal få ta etter- og videreutdanning og kompetanseheving for å videreutvikle seg som lærere og fagpersoner. Derfor har vi, sammen med Senterpartiet, skrevet i Hurdalsplattformen at satsingen på kompetanseutvikling skal fortsette på dagens nivå, sier Waagen.

LES: Lærerspesialister utfører funksjonen sin i det skjulte

I statsbudsjettet for 2022 innebærer det rundt 1,7 milliarder til kompetanseutvikling.

– Dette er en kostbar ordning, men vi mener det er en viktig investering i faglig kompetanse og profesjonsutvikling. For oss er det også viktig å gjøre etter– og videreutdanning tilgjengelig for flest mulig, basert på lærernes og skolenes behov for bredde i kompetanse.

Dialogen om endringer er i gang

Om hva som skal skje videre i arbeidet med å endre dagens ordning sier Marit Knutsdatter Strand:

– Kunnskapsdepartementet er allerede i dialog med partene om å endre dagens ordning med lærerspesialister. Lærerspesialistordningen har organisasjonene selv etterlyst at bør endres, så med en ny regjering kommer det til å skje, sier Strand.

Hun viser blant annet til at evalueringen utført av NIFU, viste at oppgavene til lærerspesialistene har vært uklare, at kriteriene for oppnevning til funksjonen har vært uklare og at funksjonen ikke ligger innenfor tariffsystemet.

– Men mange lærere har gjennomført, og andre er i ferd med å gjennomføre, videreutdanning for å bli lærerspesialist, og nesten 1800 har funksjonen i dag. Hva vil skje med dem?

Ingen plan om å tilbakeføre budsjettmidlene

– De som har begynt på utdanningen, får mulighet til å fullføre. Men det skal ikke tas opp nye studenter til høsten. Nå starter vi arbeidet med å finne fram til nye alternative karriereveier for lærere i tett dialog med organisasjonene og det kommer vi til å bruke tid på, sier hun.

– Regjeringspartiene kuttet 115 millioner i årets budsjett, noe som betyr at de som har funksjonen i dag, ikke får videreført lønnstilskuddet sitt. Hva vil skje med dem?

– Det statlige tilskuddet til ordningen er kuttet, så da blir det opp til kommunene om de vil videreføre lønnstilskuddene. Når vi nå går i dialog med partene om karriereveier for lærere, så ønsker vår regjering å sette vårt preg på den, sier Strand.

– Så tilskuddet til ordningen kommer ikke tilbake i revidert budsjett?

– De forhandlingene har ikke startet ennå, men det foreligger ingen planer om det, sier hun.

Powered by Labrador CMS