I tre år har Jane Helen Prøven Gregersen jobbet som lærerspesialist. Men til høsten må kommunen avvikle ordningen.

Regjeringen «avskilter» lærerspesialisten Jane Helen

Jane Helen Prøven Gregersen er en av åtte i et nettverk av lærerspesialister i Lillehammer. Kommende skoleår er funksjonen deres historie.

Publisert Sist oppdatert

– Jeg har fortsatt et håp om at vi kan klare å videreføre deler av den jobben jeg har gjort til nå, også neste skoleår, innenfor skolens rammer. Men det er bare et håp, sier Jane Helen Prøven Gregersen.

Gregersen har tatt videreutdanning som lærerspesialist i begynneropplæring ved OsloMet Storbyuniversitetet og jobber i dag som lærerspesialist ved Hammartun skole på Lillehammer. Men nå som regjeringen kutter i midlene i budsjettet, må kommunen avvikle ordningen fra neste skoleår.

Trist, mener Gregersen.

Hun får støtte av hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet Lillehammer, Monica Engen.

– Jeg synes ikke noe om at regjeringen avvikler ordningen. Slik Lillehammer kommune har brukt lærerspesialistene, mister vi gode ressurspersoner i skolehverdagen, sier hun.

Hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet Lillehammer, Monica Engen.

1800 kan miste funksjonen sin

Lærerspesialistene har vært omstridt siden starten i 2016. Da Arbeiderpartiet og Senterpartiet inntok regjeringskontorene i høst, var det med en plan for å stoppe satsingen og i november vedtok de å kutte 115 millioner til ordningen i budsjettet.

I januar leverte partiene Høyre, Venstre og Kristelig folkeparti et forslag om å videreføre ordningen. Saken skal etter planen opp i Stortinget 1. mars. Samme måned ble det arrangert en høring i Stortinget. Der kom det frem at også Elevorganisasjonen, KS, Skolelederforbundet og to av tre lærerorganisasjoner vil beholde lærerspesialistene, men gjøre endringer i ordningen.

I Hurdalsplattformen har riktignok regjeringen lovet at de vil erstatte dagens ordning med en partsforankret ordning. Men foreløpig er det ikke satt ned noe utvalg til å arbeide med det.

Og i mellomtiden kan 1800 lærerspesialister miste funksjonen sin.

Nettverket kan bli avviklet

Lillehammer kommune har åtte lærerspesialister i norsk og har opprettet et eget nettverk for dem. Nettverket ledes av Guro Håve Arantsstovu, rådgiver ved Skolekontoret i Lillehammer kommune.

Jane Helen Prøven Gregersen og Guro Arantsstovu skulle gjerne beholdt ordningen.

På spørsmål om hva hun synes om at ordningen med lærerspesialister nå avvikles, sier hun:

– Vi har erfart at dette har vært en god hjelp og støtte i arbeidet med utvikling på skolene, og synes selvfølgelig det er veldig synd at ordningen nå avvikles. Men vi forholder oss til det som er bestemt sentralt og avvikler derfor ordningen fra kommende skoleår.

Hun forteller at lærerspesialistene i Lillehammer kommune kommer til å fortsette sitt arbeid på skolene og i nettverket fram til sommerferien i år.

Les også: Ordningen med lærerspesialister kommer i spill igjen med ny regjering

– Siden den nye regjeringen har kuttet tilskuddet til funksjonen, så forsvinner vel også lønnstilskuddet neste skoleår. Derfor er jeg usikker på hva løsningen nå blir, sier lærerspesialist Jane Helen Prøven Gregersen.

– Vi som er med i kommunens nettverk diskuterer det som nå skjer, for vi har alle et ønske om å videreføre nettverket. Men hvordan og i hvilket omfang, er jeg også usikker på, sier hun.

– Synd at ordningen forsvinner

Lærer Mette Dale Bjørklund ved Smestad ungdomsskole i Lillehammer var blant de første som søkte seg til lærerspesialistutdanningen i norsk.

– Jeg synes det er synd at lærerspesialistordningen forsvinner, men det var ikke uventet at det blir slik, sier hun.

Mette Dale Bjørklund er lærerspesialist ved Smestad ungdomsskole på Lillehammer. Foto: Geir Olsen

Etter å ha fullført lærerspesialistutdanning, bestemte hun seg for å gå videre til å ta en mastergrad. Etter å ha fått avslag på økonomisk støtte fra Utdanningsdirektoratet, valgte hun å betale 60.000 kroner av egen lomme for å fullføre.

Om motivet for å ta lærerspesialistutdanning, fortalte hun til Utdanningsnytt høsten 2021:

– Jeg ønsket meg inspirasjon og mer faglig trygghet tilknyttet jobben min i klasserommet. Det synes jeg videreutdanningen har gitt meg.

Handal frarådet kutt over natten

I oktober 2021 sa Steffen Handal, leder i Utdaningsforbundet, til Utdanningsnytt at han mener regjeringen burde videreført budsjettmidlene for 2022. Men han frarådet samtidig en opptrapping til 3000 lærerspesialister, slik forrige regjering foreslo, før en bedre ordning er på plass.

På spørsmål om budsjettmidlene til lærerspesialister burde kuttes over natten, svarte han:

– Nei, det mener jeg er uklokt.

Handal rådet også regjeringen til å videreføre videreutdanningen på mastergradsnivå for lærerspesialister. Den ble etablert i 2016. Nå er det klart at det ikke tas opp nye studenter til høsten.

– Hvis dette skal være en ordning for framtiden, så er det behov for videreutdanning. Vi ser for oss at det kan bli endringer, men vi må passe på at vi ikke kaster babyen ut med badevannet, sa han.

Les også: Steffen Handal er klar til å endre ordningen med lærerspesialister

Powered by Labrador CMS