Berit Bakke Berge var en av landets første lærerspesialister. Hun og klassen i Bærum fikk besøk av daværende statsminister Erna Solberg og daværende kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i forbindelse med lansering av prøveordningen i 2015.

UDF: – Ordningen med lærerspesialister bør videreutvikles, ikke avvikles

Det mener Siri Skjæveland Lode, sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet. Kunnskapsdepartementet har nå invitert partene til dialog om karriereveier for lærere. Lode håper ny regjering vil lytte.

Publisert Sist oppdatert

Høyre, Venstre og Kristelig folkeparti har levert et privat forslag til Stortinget der de ber regjeringen videreføre ordningen med lærerspesialister, en pilotordning Solberg-regjeringen innførte i 2015. Forslaget om videreføring skal etter planen opp i Stortinget 1. mars.

Utdanningsnytt har spurt Siri Skjæveland Lode, medlem i sentralstyret i Utdanningsforbundet, hva hun mener bør skje med lærerspesialistene. Lode deltok på stortingshøringen i januar.

– At de tidligere regjeringspartnerne ønsker å videreføre en ordning de selv etablerte, er ikke overraskende. Men vår prioritering nå, er å drøfte justeringer av den tidligere pilotordningen med den nye regjeringen, sier hun.

Siri Skjæveland Lode

– Under høringen i Stortinget, der du deltok for Utdanningsforbundet, kom det fram at både KS, Elevorganisasjonen, Utdanningsforbundet, Norsk lektorlag og Skolelederforbundet vil at ordningen skal videreføres med endringer. Er regjeringen flink nok til å lytte?

– Det gjenstår å se. Saken er verken behandlet i Utdannings- og forskningskomiteen, eller i Stortinget. Hvilke endringer regjeringen tenker seg vet vi ikke i dag, men jeg forventer at innspillene fra viktige aktører vektlegges. Hurdalsplattformen er tydelig på det skal innføres en tillitsreform i skolen, og da må man lytte til lærerne. Innspillene fra sektoren er også tydelige, de fleste vil at ordningen med lærerspesialister skal videreutvikles, ikke avvikles.

Et partssammensatt utvalg er et blindspor

I Hurdalsplattformen står det at regjeringen vil legge til rette for flere karriereveier i skolen og erstatte lærerspesialistordningen med en partsforankret ordning. Statssekretær Kristina Torbergsen (Ap) i Kunnskapsdepartementet sa til Utdanningsnytt denne uken at regjeringen ikke vil sette ned et partssammensatt utvalg for å se på nye karriereveier for lærere.

– Hva mener du om at regjeringen har konkludert med at de ikke kommer til å sette ned et partssammensatt utvalg for å drøfte flere karriereveier for lærere?

– Vi ønsker å komme fram til en justert partsforankeret ordning så raskt som mulig. Kunnskapsdepartementet har allerede invitert til et samarbeid med organisasjonene om dette. Derfor tror jeg at det å kreve et partssammensatt utvalg er et blindspor. Et formelt utvalg for å gjøre arbeidet vil bare forsinke prosessen. Det vil ingen være tjent med, sier Lode.

Uklokt å avslutte ordningen brått

– Mange av lærerspesialistene har tatt videreutdanning på mastergradsnivå, noen også for egen regning. De frykter at de fra neste høst ikke får brukt sin kompetanse. Hvordan ser du på det?

– Det var uklokt å avslutte pilotordningen så brått, uten at veien videre er avklart. Det er svært uheldig at regjeringen har fjernet budsjettmidlene til ordningen før de har gått i dialog med partene om en ny partsforankret ordning, og før sluttevalueringen var klar. Mange av våre medlemmer som har deltatt i ordningen vil komme til å stå i en uavklart situasjon knyttet til hvilke arbeidsoppgaver de nå skal slutte å gjøre. De risikerer å ikke få benytte den særskilte kompetansen de har tilegnet seg, og de mister den økonomiske uttellingen for spesialistutdanningen, sier Lode.

– Regjeringspartiene har også lovet en tillitsreform. Burde de i en sak som angår karriereveier for lærere, bli flinkere til å lytte?

– Regjeringen sier at en tillitsreform skal innføres i dialog med partene. Det må vel bety at profesjonen skal få større tillit og mulighet til å påvirke i egen sektor. Nå er sjansen her til å vise det i praksis. Til nå har en tillitsreform vært fine ord. Nå må det vises vilje til å lytte og arbeide i dialog med partene.

Les også: Regjeringen «avskilter» lærerspesialist Jane Helen

Powered by Labrador CMS