Statssekretær Kristina Torbergsen lover grundig dialog med partene, men ikke noe eget utvalg.
Statssekretær Kristina Torbergsen lover grundig dialog med partene, men ikke noe eget utvalg.

Regjeringen vil ikke sette ned et partssammensatt utvalg for å diskutere karriereveier i skolen

I Hurdalsplattformen lover regjeringen å erstatte lærerspesialistordningen med en partsforankret ordning. – Vi skal jobbe sammen med partene, men har ikke lovet noe partssammensatt utvalg, sier statssekretær Kristina Torbergsen (Ap).

Publisert Sist oppdatert

I Hurdalsplattformen skriver regjeringspartiene, Arbeiderpartiet og Senterpartiet, at de vil «Leggje til rette for fleire karrierevegar i skulen og erstatte lærarspesialistordninga med ei partsforankra ordning som gir lærarar betre tid til utviklingsarbeid, og som styrkjer profesjonsfellesskapa i skulen.»

Utdanningsnytt har spurt Kristina Torbergsen, statssekretær i Kunnskapsdepartementet, om det blir nedsatt et partssammensatt utvalg for å finne ut hvordan en ny partforankret ordning for karriereveier kan utformes.

Utval for etter- og vidareutdanning

Utvalet har som hovudoppgåve å vurdere korleis ein kan bruke ressursane på ein mest mogleg effektiv måte. Utvalet skal hente kunnskap og erfaringar frå tidlegare satsingar, og bruke dette når dei foreslår ulike modellar for etter- og vidareutdanningstilbod.

Utvalet skal levere utgreiinga si innan 1.oktober 2022.

 • Sølvi Mausethagen (leiar), Oslo (44 år) er professor på Senter for profesjonsstudiar, OsloMet, og ved HINN.
 • Astrid Søgnen, Oslo (69 år) er tidlegare skulesjef i Oslo kommune.
 • Lasse Arntsen, Stjørdal (51 år) er direktør for oppvekst og utdanning Trondheim kommune.
 • Ratib Lekhal, Oslo (43 år) er førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo, og førsteamanuensis II ved Institutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI.
 • Elin Bø Morud, Trondheim (49 år) er leiar av NTNU KOMPIS (Kompetanse i skulen), og førstelektor ved Institutt for lærarutdanning, NTNU.
 • Roar Sollied, Målselv (68 år) er tidlegare fylkesråd for utdanning i Troms Fylkeskommune.
 • Nina Nordvik, Oslo (57 år), representerer Utdanningsforbundet, koordinerer arbeidet til organisasjonen med etter- og vidareutdanningsfeltet.
 • Karen Marie Furuseth, Sørumsand (58 år) representerer Skolelederforbundet, er etatsleiar for Oppvekst og Kultur i Nord-Odal kommune.
 • Erik Bråthen, Askim (50 år) representerer KS, er direktør oppvekst, Sarpsborg kommune.
 • Torstein Johannessen, Trondheim (46 år) representerer medlemsbarnehagane i PBL, er dagleg leiar i Bergheim barnehage i Trondheim.
 • Sigurd Sandvold, Stord (48) representerer Universitets- og høgskulerådet, lærarutdanningane, er prodekan Høgskulen på Vestlandet.
 • Inga-Lill Sundset, Bodø (47 år) representerer Sametinget, er kommunalsjef oppvekst og kultur Hattfjelldal kommune.

– Vi skal jobbe sammen med partene for å konkretisere dette punktet, men det er ikke sagt at man vil nedsette et partssammensatt utvalg for å gjøre den jobben. Vi har godt etablerte strukturer hvor vi møter partene og vil bringe dette inn som tema i disse møtene, sier Torbergsen til Utdanningsnytt.

Hun viser til at regjeringen i oktober 2021 satte ned et utvalg som skal se på ulike modeller for etter- og videreutdanningstilbud for ansatte i utdanningssektoren. (Se faktaboks)

Les også: Regjeringen «avskilter» lærerspesialist Jane Helen

Skal diskutere lærerspesialistene i Stortinget

I januar leverte Høyre, Venstre og Kristelig folkeparti et privat forslag i Stortinget, der de ber regjeringen videreføre lærerspesialistordningen. Saken skal opp i Stortinget 1. mars.

Pilotprosjektet med lærerspesialister ble innført av Solberg-regjeringen i 2015. Sluttevalueringen kom høsten 2021. Da den nye regjeringen la fram forslag til statsbudsjett for 2022, ble det foreslått å kutte i budsjettmidlene med 116 millioner kroner og avvikle ordningen med lærerspesialister fra høsten 2022. Det ble vedtatt.

Konsekvensen av regjeringens vedtak er at 1800 lærerspesialister mister funksjonen sin neste høst. I tillegg får universitetene ikke lov til å ta opp nye studenter på de ulike masterutdanningene for lærerspesialister fra høsten 2022.

Statssekretæren lover likevel en grundig dialog om karriereveier bygd på erfaringer fra piloten:

– Vi skal nå bruke tid på en grundig dialog med alle som har interesser i og erfaringer fra dette saksområdet. Her vil vi både bygge på erfaringer fra piloten og andre innspill og synspunkter. Vi vil også se på karriereveier i andre profesjoner og i andre land. Målet er å beholde flest mulig lærere i skolen, sier hun.

Viser til utvalg for etter- og videreutdanning

I tillegg viser Torbergsen til at regjeringen sist høst nedsatte et utvalg som skal se på etter- og videreutdanningstilbud i utdanningssektoren. De skal levere sin utredning innen 1. oktober 2022.

– Det offentlige utvalget om etter- og videreutdanning for lærere og andre ansatte i barnehage og skole, skal blant annet vurdere hvordan lærere kan stimuleres til å ta videreutdanning. Det innebærer også å se på betydningen av videreutdanning for karriereveier i skolen. Utvalgets vurderinger er derfor noe vi må ta med oss inn i arbeidet videre, sier Torbergsen.

Utvalget for etter- og videreutdanning er ledet av professor Sølvi Mausethagen ved Senter for profesjonsstudier OsloMet og Høgskolen Innlandet (HINN). Utdanningsforbundet er representert med seniorrådgiver Nina Nordvik.

Les også: Lærerspesialister utøver funksjonen sin i det skjulte

Powered by Labrador CMS