AUF fikk gjennomslag: Ap skroter fraværsgrensen

Arbeiderpartiets landsmøte går inn for å fjerne fraværsgrensen i videregående skole.

Publisert Sist oppdatert

Det melder VG.

Dermed får AUF gjennomslag for det som har vært ungdomspartiets politikk lenge.

– Fraværsgrense vil bli fjernet, og bli erstattet av et nytt, nasjonalt fraværsreglement, sier AUF-leder Astrid Hoem til VG.

Hva som blir den nye ordningen er imidlertid ikke klart, men Hoem «lover at de rigide reglene skal bort. »

– Det aller viktigste for oss er at man fjerner den rigide Høyre-ordningen som har vart altfor lenge, sier Hoem.

– Vi får et fraværsreglement som har mer tillit til elevene og mer kunnskapsbasert. Det å være borte i et par historietimer bør ikke presse deg ut av skolen eller gjøre at du ikke får karakter i et fag.

Høyre reagerer

Kunnskapsminister Tonje Brenna understreker at hun er opptatt av at det fortsatt skal være tydelige regler for tilstedeværelse og nærvær på skolen.

– Målet er at reglene være mindre rigide og byråkratiske, mer rettferdige for elevene og bidra til at flere fullfører videregående, sier Brenna til VG.

Hos Høyre reagerer de imidlertid kraftig på nyheten.

– Med dette forsetter AP å reversere en skolepolitikk som har fått fraværet ned, og som bidrar til at flere fullfører. Etter at Solberg-regjeringen innførte fraværsgrensen har fraværet gått ned med 27 prosent. Samtidig viste sluttevalueringen av ordningen at elevene lærte mer og var mer til stede, sier skolepolitisk talsperson i Høyre Jan Tore Sanner i en epost til Utdanningsnytt.

Fraværet har gått ned

Fraværsgrensa ble innført av Solberg-regjeringen høsten 2016 etter et kompromiss i Stortinget mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Sp og Ap.

Hovedregelen er at elever som har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, ikke få karakter i faget. Men rektorer vil kunne bruke skjønn slik at elever i spesielle tilfeller kan ha inntil 15 prosent udokumentert fravær og likevel få karakter.

Målet med fraværsgrensen var todelt. På kort sikt ville regjeringen redusere fraværet og øke nærværet på skolene, på lengre sikt var ønsket at fraværsgrensen skulle bidra til å redusere frafallet ved å stimulere til at en større andel elever fullfører og består videregående opplæring.

Det har vært gjort flere evalueringer av fraværsgrensa. I januar 2019 kom en rapport som viste at flere fikk karakterer og at fraværet var redusert med 20 prosent. Analysene viste at de som hadde mest fravær tidligere, var de som har redusert fraværet sitt mest.

Men rapporten sa også at særlig utsatte elever hadde fått økt risiko for å ikke få karakter.

I 2020 leverte Fafo sin sluttrapport i evalueringen av fraværsgrensa. Den viste at det gjennomsnittlige fraværet i videregående hadde sunket med 27 prosent fra 2015/2016 til årene etter fraværsgrensen. Karakterene var også blitt bedre.

– Var en kaotisk situasjon

Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, sier til Utdanningsnytt at fraværsgrensen har ført til svært positive endringer i skolen med betydelig økt tilstedeværelse i undervisningen.

– Samtidig ser også vi behovet for å diskutere justeringer av ordningen slik at den fungerer enda bedre. Detaljene i dagens ordning er ikke hugget i stein, men vi må ha et godt fungerende regelverk på plass som sikrer at elevene bare er borte fra skolen når det er en god grunn for det, sier Handal.

Han understreker at vi ikke under noen omstendighet kan gå tilbake til slik det var før fraværsgrensen ble innført.

– Det var en direkte kaotisk situasjon og helt uholdbart både for elever og lærere. Derfor er jeg glad for Aps presisering om at vi fremdeles skal ha et tydelig regelverk, men tilsvarende spent på hvilke endringer og hva slags regelverk de ser for seg, sier Handal.

Handal mener at nå må dette ses sammen med det arbeidet Utdanningsdirektoratet holder på med.

– Utdanningsdirektoratet gjør en vurdering av dagens system og er bedt om å komme med forslag til mulige endringer. Vi har kommet med innspill. Jeg forventer at vi også i fremtiden vil ha godt fungerende fraværsregler i videregående skole. Det egenmeldingsfrislippet som var tidligere fungerte overhodet ikke. Men det oppfatter jeg også at Arbeiderpartiet er tydelige på at vi ikke skal tilbake til, sier Handal

Oppdatert kl 18:06 med kommentar fra Steffen Handal. Red.

Powered by Labrador CMS