Syke elever bør ikke måtte besøke fastlegen for å få gyldig fravær, mener ekspertutvalg

For SV betyr det spikeren i kista for fraværsgrensen.

Publisert

I august i fjor satte regjeringen ned et utvalg som skulle finne løsninger på det som omtales som fastlegekrisen.

Bakgrunnen var bekymring for at stadig flere nordmenn mangler fastlege, og at det er vanskelig å bytte lege fordi det ikke er ledig plass på listene. Det er også problemer med å rekruttere nye fastleger. Legene selv mener det skyldes at arbeidsbelastningen har blitt for tung, og at de er blitt pålagt for mange oppgaver siden fastlegeordningen ble innført.

Tirsdag fikk helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) overlevert utvalgets vurderinger og anbefalinger.

Den snaut 400 sider lange rapporten inneholder 59 forslag til endringer. Et av dem er at fravær i videregående skole bør håndteres av utdanningssektoren, og ikke av helsevesenet slik det er i dag. Utvalget mener det vil gi norske fastleger mindre å gjøre.

– Attester til skoleungdom er noe vi mener ikke bør ligge på fastlegens bord. Vi skal selvfølgelig ta hånd om de som trenger legehjelp, men kortvarig sykdom er ikke noe man bør bruke hardt pressede fastleger til, sier Nils Kristian Klev, leder i Allmennlegeforeningen til VG.

– Spikeren i kista for fraværsgrensen

I dag er regelen at hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i timene i et fag, vil han eller hun som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget. Det fører til at elever som er syke må oppsøke fastlege for å dokumentere egen sykdom overfor skolen.

SV mener at dersom utvalgets forslag blir en realitet er det spikeren i kista for fraværsgrensen.

– Den okkuperer fastlegenes kapasitet og gjør det vanskeligere å hjelpe folk som trenger det mer enn forkjølede elever. Dette må vekk, skriver Freddy André Øvstegård, utdanningspolitisk talsperson i SV i en e-post til VG.

Det er Høyres Jan Tore Sanner uenig i.

– Fraværsgrensen har bidratt til at elevene er mer til stede, lærer mer og at færre dropper ut av videregående. Høyre er mer opptatt av at elever som sliter og er mye borte fra skolen blir fulgt opp, enn hvem som gjør det. Det viktige for Høyre er at fraværsgrensen ligger fast, sier Sanner i en e-post til Utdanningsnytt.

Powered by Labrador CMS