Aslak Berntsen Husby, leder i Elevorganisasjonen
Aslak Berntsen Husby, leder i Elevorganisasjonen

Heier på forsøk med nye fraværsregler i videregående

Elevleder Aslak Berntsen Husby synes det er bra at Oslo Arbeiderparti nylig vedtok å søke staten om forsøk med en mer liberal fraværsgrense i videregående. Utdanningsforbundet er også positive.

Publisert Sist oppdatert

Oslo Arbeiderparti går til valg på at de vil søke staten om å teste ut nye regler for fravær i videregående skole. Det er en valgsak Aslak Berntsen Husby, leder i Elevorganisasjonen, liker – selv om han skulle ønske Ap gikk enda lenger.

– Vi ønsker å kvitte oss med hele fraværsgrensen. Men siden det ikke lot seg gjøre i første omgang, så er dette et riktig steg på veien, sier han.

– Innføringen av fraværsgrensen har ført til at flere elever møter på skolen. Betyr ikke det at fraværsgrensen har vist seg å fungere bra?

– Vi mener det er behov for å tenke helt annerledes. Det skal ikke være trusselen om «ikke vurdert» som får elever til å møte opp på skolen, men det faglige innholdet og et godt og trygt skolemiljø. Det bør også være sånn at det er det faglige nivået eleven er på, som ligger til grunn for vurderingen, ikke antall timer i klasserommet. For oss er kjernen i denne saken at både utdanningsmyndighetene og lærerne må begynne å vise oss elever tillit, sier Husby.

Handler ikke bare om penger

Fravær på grunn av sykdom er lovlig fravær. Men flere av delegatene på Oslo Arbeiderpartis møte var opptatt av at elever må få slippe å gå på legekontoret og betale egenandel dersom de for eksempel har influensa. Mange mente det også utgjør en fare for å smitte andre.

Enkelte delegater tok til orde for at elevene heller burde få en gratis fraværsmelding fra for eksempel skolehelsetjenesten. Det er ikke godt nok, mener Husby.

– Det er allerede vedtatt at videregående skole skal være gratis. Spørsmålet om praktisering av fraværsgrensen handler om noe mer enn hvem som skal plukke opp regningen, sier Husby.

For regjeringen handler det imidlertid også om fastlegenes arbeidsoppgaver. På KS' nasjonale helsekonferanse denne uka uttalte helse og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) at fastlegene bør få slippe å dokumentere elevfravær.

– Akkurat fraværsreglene i videregående skal kunnskapsministeren få svare på, men jeg mener at det er en oppgave fastlegene burde slippe, sa Kjerkol til Dagens Medisin.

– Må få hjelp, ikke trussel om stryk

Fraværsgrensen sier at hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i timene i et fag, vil han eller hun som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget, og læreren kan heller ikke sette slike karakterer.

Noen typer fravær er imidlertid unntatt fra bestemmelsen, som arbeid som tillitsvalgt og politisk arbeid.

– Men det er som regel ikke elever som deltar i politisk aktivitet vi i Elevorganisasjonen, eller lærerne, er bekymret for. Dersom en elev plutselig har mye udokumentert fravær, så er det gjerne et symptom på et større problem. Da trengs det lærere som ser eleven, og noen ganger også et hjelpeapparat som kan finne ut av hva årsaken til fraværet er, og hvilke tiltak som eventuelt kan settes inn for å få eleven tilbake på skolen, sier Husby.

– Hvordan vil dere at fraværsregelen skal se ut?

– Gjelder det korttidsfravær, så mener vi elever må få tillit til å skrive egenmelding, på samme måte som arbeidstakere gjør. Også vi elever mener at oppmøte på skolen er viktig, og vi er ikke negative til at det føres fravær. Men elever med høyt udokumentert fravær må få hjelp, ikke trusler om stryk.

– Da Høyre lanserte sin ungdomsskolereform sist uke, var ett av tiltakene et nasjonalt fraværsregister som skal gjelde hele skoleløpet helt fra grunnskolen. Hva mener Elevorganisiasjonen om det?

– Som sagt, så er vi ikke imot føring av fravær, heller ikke i grunnskolen. Men vi er imot trusler om straff for elever som av en eller annen grunn ikke møter opp, sier Husby.

Får støtte fra Utdanningsforbundet

Thom Jambak, som sitter i sentralstyret i Utdanningsforbundet, er også positiv til at Oslo Arbeiderparti vil søke staten om et forsøk med å gjøre endringer i fraværsgrensen.

Thom Jambak, sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet
Thom Jambak, sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet

– Selv om vi er fornøyde med at fraværet i videregående skole har gått betydelig ned siden fraværsgrensen ble innført, er vi ikke fremmede for at ordningen kan bli enda bedre enn i dag. I vårt høringssvar til departementet, før grensen ble innført, la vi vekt på at de elevene som har ulike utfordringer som gjør at fraværsgrensen kan bli krevende, må følges opp.

– Hvordan har oppfølgingen gått?

– Når det gjelder disse elevene har fylkeskommunene ikke fulgt opp elevene godt nok. I tillegg ser vi gjerne at utfordringene med de fagene som har få timer, blir bedre belyst. Samtidig er det sånn at mange forhold knyttet til fravær ligger utenfor skolens ansvarsområde. Dette burde flere ansvarlige instanser sette søkelyset på og følge opp, sier Jambak.

Powered by Labrador CMS