Mette Johnsen Walker, leder i Skolenes landsforbund.

Vil at det skal være opp til læreren om eleven kan få karakter

Skolenes Landsforbund vil skrote fraværsregelen. De foreslår heller et nytt tillegg i opplæringsloven.

Publisert

– Det må være opp til læreren å avgjøre om eleven har grunnlag for å få karakter i faget eller ikke, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker i en pressemelding.

Skolenes landsforbund ber kunnskapsministeren ta til orde for å fjerne hele grensen for hvor mye udokumentert fravær en elev i videregående skole kan ha i hvert enkelt fag.

– Elever har fått klar beskjed om å holde seg hjemme med symptomer, og har samtidig fraværsgrensen hengende over seg. Dette er ensbetydende med at elevene nå løper i skytteltrafikk til fastlegen for å få legeerklæring. Det skaper naturligvis frustrasjon og stress for både helsevesenet og elevene, i en tid der elevene streber etter å komme tilbake til normalen, sier forbundsleder Walker.

Les også: Færre sluttet på videregående under pandemien

Skal gjennomgås

I dag sier reglene at dersom en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, får eleven ikke karakter i faget. Hvis eleven har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær i et fag, kan rektor etter nærmere regler bestemme at eleven likevel kan få karakter.

Dette regelverket har Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum lovet at de vil gjennomgå. I regjeringsplattformen heter det at de vil «bedre dagens fraværsreglement slik at det blir mindre rigid og byråkratisk, mer rettferdig for elevene og legger opp til økt gjennomføring.»

Men det er ikke godt nok, mener Elevorganisasjonen.

– Etter vår mening burde regjeringen lovet å fjerne fraværsgrensa, ikke bare bedre reglementet. Regjeringen lover å gjøre reglementet mer rettferdig for elever. Da kan de ikke bruke «ikke vurdert» som sanksjon. Fjerner de derimot «ikke vurdert» som sanksjon, da er de mer på linje med Elevorganisasjonens politikk, sier leder Edvard Botterli Udnæs til Utdanningsnytt tidligere i oktober.

SL-lederen mener ordlyden i Hurdalsplattformen er vanskelig å tolke.

Les også: Fraværsgrensen løser ikke alle utfordringer som er knyttet til elevfravær

Vil la det være opp til læreren

Skolenes Landforbund uttaler at dersom det er vanskelig å fjerne 10 prosent-regelen, foreslår de heller et tillegg i forskriften til opplæringsloven § 3-9 om at faglærer bestemmer om en elev likevel kan få karakter selv om fraværet er på mer enn 10 prosent.

– Her må vi vise tillit til læreren. Hvis læreren mener grunnlaget for å sette karakter er godt nok, må vi kunne stole på denne vurderingen. Slik sett blir dette også en del av en tillitsreform, sier Mette Johnsen Walker.

Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, får eleven ikke karakter i faget. Dersom eleven har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær i et fag, kan rektor etter nærmere regler bestemme at eleven likevel kan få karakter.

Powered by Labrador CMS