Folkehøgskole er et effektivt og billig alternativ til samfunnstjeneste

Debatt: Rogaland Arbeiderparti har foreslått verneplikt og samfunnstjeneste for alle. Daglig leder i Folkehøgskolerådet mener folkehøgskole er godt beredskapsarbeid.

Publisert Sist oppdatert

I en tid der demokratiene er truet og diktaturene er i framgang, er arbeidet for å opprettholde demokratiet avgjørende for landets motstandskraft og forsvarsvilje.

Folkehøgskolenes formål er allmenndanning og folkeopplysning som blant annet betyr å lære å være en bevisst medborger i fellesskapet.

- Ikke ta demokratiet for gitt

Militærtjeneste er naturlig å tenke på i et beredskapsperspektiv. I enkelte tilfeller kan også sivil tjeneste være naturlig. Det ingen så langt har snakket om er «demokratisk beredskap».

Vi må ikke gjøre den store feilen å ta demokratiet for gitt.

I folkehøgskolen fordyper ungdommer seg i fag de er interessert i. Den dialogpregede pedagogikken, det tette samværet og samhandlingen ungdommene har med medelever og ansatte, gjør skolen unik. Folkehøgskolene tar utgangspunkt i den enkeltes liv og rolle. Det gir elevene motivasjon til å ta ansvar overfor seg selv og andre i den verdenen vi lever i.

Et redskap

Å være en del av et felleskap er avgjørende for egen livskvalitet, men også for fellesskapet. I et tett felleskap som på folkehøgskolen, får de unge anledning til å lære om og av andre, lytte til og reflektere over andres ståsted og bli utfordret på egne og andres meninger. Folkehøgskolen er et redskap for å bli en god medborger og forstå verdien av demokratiet og felleskapet.

Forsvarsminister Gram sa nylig i en tale at «vi er i et landskap der forsikringspremien øker. Vi må bruke mer av samfunnets ressurser på forsvar, sikkerhet og beredskap. Vår evne til å forebygge, avverge og håndtere en krise eller krig må styrkes».

Skal vi evne å forebygge, avverge og håndtere en krise trenger vi et helhetlige blikk på vår beredskap. Hvert år sender folkehøgskolene fra seg over 6000 ungdommer som bidrar til å holde de demokratiske hjulene i gang. Folkehøgskolene er et effektivt og billig verktøy i arbeidet med å bygge den demokratiske motstandskraften og å styrke demokratiet. Folkehøgskolene bør derfor styrkes og regnes inn som en del av landets beredskap.

 

Powered by Labrador CMS