Brian Maridal Aasen.

Brian (27) er en av landets yngste rektorer: 
– Målet har alltid vært å jobbe med skoleledelse

Rektorer varsler om høyt arbeidspress og fysiske plager på grunn av jobben. Men den ferske rektoren Brian Maridal Aasen (27) er likevel optimist.   

Publisert Sist oppdatert

– Det var fint å få alle elevene på plass og starte skoleåret. Men jeg skal innrømme at jeg følte meg litt alene da jeg sto igjen i skolegården etter at alle hadde gått inn i klasserommene første skoledag, sier Brian Maridal Aasen. 

Nå sitter 27-åringen i stolen på sitt nye kontor: Rektorkontoret på Løykja barneskole i Sunndal kommune. Skolen på Nordmøre har 60 elever og 13 ansatte . Og nå er det Brian som skal lede dem alle sammen. Det har vært drømmen hans lenge. 

– Siden jeg begynte å jobbe i skolen har ambisjonen alltid vært å jobbe med skoleledelse. Jeg tror det bunner i en nysgjerrighet og en interesse for organisering og drift, sier han. 

Etter to uker i sjefsstolen er han ikke mindre gira. 

– Jeg gleder meg til å gyve løs på alt som ligger foran meg, gleder meg til å lære masse. Kall meg gjerne en ung optimist. 

Akkurat det har fått mye oppmerksomhet de siste dagene. Brian har blitt skrevet om i alle lokalavisene i området. Både Tidens Krav, Driva og Aura avis har hatt oppslag om han som er blant de yngste rektorene i landet. 

«Målet mitt da jeg studerte, var å bli rektor», uttaler 27-åringen til Tidens Krav. 

Selv om ikke oppslag om at sju av ti rektorer mener jobben er helsefarlig synes å skremme ham. 

– Men jeg er blitt advart. Tidligere kolleger har presisert for meg hvor omfattende jobben er, sier Brian. 

– Det er ikke mange nyhetsoppslag om hvorfor man bør søke rektorjobber heller. 

– Mange står i et umenneskelig press

Det stemmer nok. I media er saker om rektorflukt og rektormangel blitt en gjenganger. Utdanningsnytt har skrevet flere av dem. 

I en spørreundersøkelse fra Fafo i 2019 svarte 89 prosent av skoleeierne at de har hatt færre enn fem søkere til skolelederstillinger. En undersøkelse fra Skolelederforbundet i 2021 viste at heller ikke mellomlederne higer etter den jobben. 

Brian har også lest om den siste undersøkelsen fra Skolelederforbundet. Den om rektorer som forteller om helseplager, stort arbeidspress og lite støtte. 

– Jeg mener det er bra at norske rektorer sier ifra om hvordan situasjonen er. Det er åpenbart at mange står i et umenneskelig press, sier han. 

Likevel, Brian er fortsatt optimist. 

– Jeg har gode, støttende kolleger her ved skolen, vi har et godt rektorkollegium og en grunnskoletjeneste i kommunen som jeg vet vi kan støtte oss på. Det å vite at støtteapparatet er der, og etter hva jeg hører, fungerer godt, er betryggende, sier han. 

– Men selvsagt, jeg har lite jeg skal ha sagt foreløpig. Jeg har 15 dager på baken som rektor. Andre som uttaler seg til media har 30 år i rektorstolen. Det må vi lytte til.

Glad for 9a

– Hvilke personlige egenskaper har du som gjør at du mener du passer i rektorjobben? 

– Jeg er nysgjerrig og uredd, har en barnslig rettferdighetssans og er rolig under press. Det tror jeg kommer godt med. 

Og så har han en personlig historie som driver ham. 

– Via nær familie, vet jeg hvilke konsekvenser det kan få når ting ikke er bra på skolen. Jeg vet at mobbesaker og saker om krenkelser er krevende. Men jeg er glad for at vi har den 9a-paragrafen i lovverket. Det er svært viktig for meg å sørge for at elevene har en trygg skolehverdag. 

I tillegg har han ambisjoner om å legge til rette for faglig utvikling ved skolen, en oppgave mange rektorer oppgir at de er nødt til å nedprioritere. 

– Jeg brenner for god begynneropplæring. Og hvordan vi kan bruke teknologi og kunstig intelligens på en nyttig måte. 

– Er det egentlig noe du gruer deg til? 

– Faktisk ikke. Men det skal bli spennende når jeg kan se tilbake på det første året og se hva vi har fått til og hva jeg har lært. Nå i første omgang må jeg konsentrere meg om hjemmeleksa mi. Jeg har lov elevene å lære meg alle navnene deres. 

Powered by Labrador CMS