Lærerstudenter ved Oslo Met, Milla Bjerke Sjøli (21) og Ylva Løkken Langsnes (21).

Slik påvirker streiken lærerutdanningene

Streiken får konsekvenser for sluttspurten til lærerstudenter i hele landet. Studentene Milla og Ylva etterspør mer informasjon.

Publisert Sist oppdatert

De mangler bare én eksamen før sommerferien er et faktum. Men den eksamenen er ikke Milla Bjerke Sjøli og Ylva Løkken Langsnes så sikker på om de får tatt.

– Vi har ikke fått noe som helst informasjon om hvorvidt streiken blir å påvirke oss, sier Milla.

De to lærerstudentene går andreåret ved Oslo Met sin grunnskolelærerutdanning.

Oslo Met opplyser om at 65 ansatte er tatt ut i streik fra og med mandag 27.05. Det dreier seg om ansatte i både undervisnings- og forskningsstillinger og teknisk-administrative stillinger, i fellesadministrasjonen og ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. 

Likevel skal de fleste eksamenene vil gå som normalt. Imidlertid kan det være noen muntlige eksamener som må utsettes, opplyser Oslo Met på sine nettsider. 

– Vi skulle likt å få informasjon dersom det ikke påvirker vår eksamen også, sånn at vi slipper å bekymre oss, sier Ylva Løkken Langnes.

– Vi forstår at studentene bekymrer seg. Det er viktig for oss å forsikre studentene om at de vil få personlig beskjed hvis de blir berørt av streiken. For studenter som ikke er berørt, gjelder den generelle streikeinformasjonen på våre nettsider, sier kommunikasjonsdirektør ved Oslo Met, Ingvild Straume.

Mange studenter leser til sine siste eksamener før sommeren.

Påvirker lærerutdanningene

Fredag ble det klart at meklingen i statsoppgjøret ikke førte frem for Unio og Akademikerne. Streiken var et faktum. Fra mandag denne uka er totalt 3500 av medlemmene i de to fagforeningene i streik. Mange av dem jobber i utdanningssektoren. 

Både Høgskulen på Vestlandet,  Universitetet i Stavanger,  Universitetet i Sørøst-Norge,  Universitetet i Bergen,  Universitetet i Oslo, Oslo Met, NTNU,  NMBU og Universitetet i Sørøst-Norge har lærerutdanninger som potensielt er rammet av streikeutvalget.

Streiken vil blant annet kunne få følger for avlegging av eksamen, muntlig justering av masteroppgaver og veiledning til elevene. 

Nå jobbes det med å kartlegge konsekvensene av streiken for de ulike fakultetene, og få ut informasjon til de studenten som blir berørte, ifølge en oversikt Khrono har laget. 

Avlyser muntlige eksamener

Det er ikke bare på Oslo Met at det er de muntlige eksamenene som er mest utsatt. Også ved Høgskulen på Vestlandet, er det der skoen trykker.

Asle Holthe, dekan for lærerutdanning, kultur og idrett, Høgskulen på Vestlandet. Foto: Eivind Senneset, HVL

– Vi har to partier som har fått avlyst muntlig eksamen i dag og i morgen. Det er 15 studenter, så vil det være 60 studenter til som vil få avlyst resten av uken, sier Asle Holthe, dekan ved Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett.

 Han opplyser om at de er 40 stykker ved fakultetet som er tatt ut i streik. Og at streiken vil gå utover både eksamener og sensur fremover.

– Men vi har 5200 studenter, og det var få muntlige eksamener denne uken.

Veiledere tatt ut i streik

Ved grunnskolelærerutdanningene ved Universitetet i Stavanger, jobber de på spreng for å løse kabalene som streiken medfører. 

Birgitte Tysdal, kontorsjef ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, forteller at de er spesielt bekymret for hva som skjer hvis streiken fortsetter, med tanke på masterinnlevering på grunnskolelærerutdanningen. 

– Det er innleveringer neste uke. En del veiledere er tatt ut i streik, og er ikke tilgjengelige for studentene i sluttfasen.

Det kan få konsekvenser for enkelte studenter på oppløpssiden, selv om det ikke er vanlig at veilederne skal lese gjennom masse ny tekst en uke før innlevering. 

– Veilederne strekker seg vanligvis langt for studentene sine, men veilederne kan ikke svare på e-post nå som de er tatt ut i streik, sier Tysdal.

I tillegg forklarer hun at mange kan få utsatt sensur på både vanlige emner og bachelor-og masterinnleveringer. Det er spesielt utfordringer med sensur i faget pedagogikk og elevkunnskap og kroppsøving nå.

– Vi er usikre på hva vi skal gjøre med muntlig justerende sensur, der er det flere potensielle sensorer som er tatt ut.

Tysdal har forståelse for at mange etterspør mer informasjon, men håper studentene kan ha litt is i magen. 

– Jeg tenker det er viktig at vi gjør de rette vurderingene nå, og svarer rett, for det er ingenting verre for studentene enn at vi gir dem feil informasjon.

Antall UDF-medlemmer som gikk ut i strek mandag: 

Totalt er det 202 av Utdanningsforbundet sine medlemmer tatt ut i streik. De fleste på ulike universiteter.

 • Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse avd. KN 2
 • Oslo Met- Storbyuniversitetet 10
 • Universitetet i Stavanger 11
 • Høgskolen på Vestlandet Bergen 16
 • Universitetet i Oslo 5
 • Universitetet i Sørøst-Norge campus Vestfold 22
 • NTNU 107
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Campus Ås 2
 • Samediggi Sametinget Karasjok og Kautokeino 9
 • Samisk videregående skole Karasjok 18
 • Totalt 202

© Utdanningsnytt

Powered by Labrador CMS