NHH-professor: Nei til fleksibel skolestart

Nei til fleksibel skolestart, men ja til dagens ordning inkludert bedre overgangsordninger og mer tid til lek, sier NHH-professor Katrine V. Løken.

Professor Katrine V. Løken ved Norges Handelshøyskole (NHH) er medlem av Stoltenberg-utvalget som tidligere i år leverte en utredning om kjønnsforskjeller i skoleprestasjonene. Blant forslag til tiltak for å motvirke kjønnsforskjeller var fleksibel skolestart, der alle barn begynner med et førskoleår før de fortsetter i første klasse. Dette forslaget sier Løken nei til.

Hun mener fleksibel skolestart strider mot prinsippet om tilpasset opplæring, og hun sier:

– Det er ikke elevene som skal tilpasse seg skolen, det er skolen som skal tilpasse seg elevene.

Flertallet i utvalget støtter fleksibel skolestart, men Løken sier:

– Vi bør heller endre innholdet i dagens barnehage og skole. Forskning viser at mer fysisk aktivitet og pauser spredt utover dagen er viktig for de små, og spesielt viktig for de små guttene. Noe mer læring i førskolen/barnehagen og noe mer lek i første klasse kan også gjøre overgangene enklere.

Hun frykter også at fleksibel skolestart vil medføre økte sosiale forskjeller: – Det kan medføre at skolevinnere med ressurssterke foreldre blir enda flinkere, mens de svakere faller enda lenger bak.

Og hun tillegger:

– Forskning viser at elever lærer mer i heterogene grupper. Dette gjelder spesielt de yngre som lærer av eldre elever. Det er altså ikke kun negativt å være yngre i en gruppe.

Powered by Labrador CMS