Mehmet Kaan Inan

Oslo Høyre vil prøve ut voldsalarmer i klasserommene

Antall voldshendelser i Osloskolen er femdoblet siden 2015. Nå vil Oslo Høyre gi rektorer større fullmakter for å håndtere voldelige elever.

I 2015 ble det innrapportert 871 vold- og trusselhendelser i Oslo. I 2022 var tallet økt til 4.964 tilfeller. Det viser tall fra Utdanningsetatens årsrapport for Oslo-skolen i 2022, skriver Dagsavisen.

Oslo Høyre har i samarbeid med den voldsutsatte læreren Clemens Saers og forsker Børge Skåland, som har jobbet med vold og trusler mot lærere i mange år, utarbeidet en tipunkts tiltaksplan for å gi lærerne et trygt arbeidsmiljø, som de vil iverksette om de kommer i posisjon etter valget til høsten.

– Vi ønsker at rektorer skal få muligheten til å kunne sette i gang for eksempel atferdsregulerende tiltak, dersom skoleleder mener det er riktig. Eller at elever kan utvises på kort eller lang sikt med oppfølging av eleven, med flere hjelpetiltak som et lag rundt eleven. Det gjelder i de mest alvorlige sakene, sier skolepolitisk talsperson for Høyre i Oslo, Mehmet Kaan Inan, til Dagsavisen.

Oslo Høyre vil også teste og installere voldsalarm plassert i klasserommene, som varsler til skolens ledelse dersom en voldshendelse oppstår.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS