Annonse

Elevene Silje Crosby og Ane Hansen-Øye skryter også av sine medelever for at de er så engasjerte i skolefagene. Foto: Kari Oliv Vedvik

Privatskole med vekt på realfag åpnet i Bærum

I dag ble den første videregående profilskolen med fokus på matematikk, naturfag og teknologi offisielt åpnet.

Annonse

Den private skolen Norges Realfagsgymnas ligger i Sandvika i Bærum og er en heldagsskole, med ekstra fokus på realfag. Skolen hadde sin spede begynnelse i fjor, da de startet opp et tilbud for ungdomsskoletrinnet. En av dem som gikk der forrige skoleår, er Silje Crosby (14).

– Jeg trives godt, og her føler jeg at jeg får utfordringer der jeg trenger det, og oppfølging der jeg trenger det, sier Crosby til Utdanning.

Hun er godt i gang med siste året på ungdomstrinnet og er klar på at hun også kommer til å ta videregående skole ved samme skole.

– Hvorfor søkte du deg hit?

– Jeg er interessert i programmering og så etter et annet tilbud enn hva den ordinære skolen tilbyr. Dette er også en skole som er lydhøre for ideer som kommer fra oss elevene. Her blir en ikke møtt av at det skal igjennom mange instanser, men lærerne sjekker raskt ut om ting lar seg ordne, sier Crosby.

– Men det koster jo en del å gå her, så det er ikke en skole for alle. Har du tenkt på det?

– Det er synd hvis de som har lyst, ikke får det på grunn av økonomi, men det er ikke veldig dyrt å gå her.

Ett skoleår ved Norges Realfagsgymnas koster 25.000 kroner. Skolen har i dag 135 elever fordelt på ungdomsskole og videregående skole. Skolen holder til i Sandvika i Bærum kommune.

 

Disse elevene fikk æren av å ønske kunnskapsministeren velkommen. Siri Veehvbæh (t.v) og Tuva Underdal-Lokte er begge 12 år gamle og bosatt i Asker, men velger å pendle. Isabella Johansen (13) bor i Bærum.
FOTO: Kari Oliv Vedvik

 

Heldagsskole

Elevene ved skolen har ikke lekser, men er på skolen fra klokka 8:30 til klokka 16. Ane Hansen-Øye har startet på første året på videregående ved skolen, og at det er heldagsskole var en av grunnen til at hun søkte seg hit.

– Ja, det var viktig for meg at en kan få gjort unna alt mens en er på skolen også har en fri når en har fri, sier Hansen-Øye til Utdanning.

Det er også noe Silje Crosby setter pris på.

– Gjorde det aldri lekser i fjor?

– Det hendte at jeg finpusset på større prosjekter hjemme, men det var sjelden. Det er litt lengre skoledag her, men det føles ikke sånn når en har hele ettermiddagen og kvelden fri til å gjøre andre ting, sier Crosby.

– Er det ingenting som er kjedelig her?

– Joda, det hender det. Men lærerne her er lydhøre for å dra på reiser eller utflukter og flinke til å variere innlæringsmetodene. I og med at dette er en privat skole er de nødt til å levere. Skal vi ønske å gå her, må lærerne vare gode, sier Crosby.

 

Hjernekirurg eller brannmann

Begge elevene ser for seg en akademisk karrière etter at de er ferdig med videregående opplæring.

– Jeg tenker at jeg kanskje skal bli kjemiker eller marinbiolog, eller forsker, sier Crosby.

– Det å forske er også noe som interesserer meg og jeg kunne godt tenkt meg å bli hjerneforsker, men jeg kan også tenke meg å bli brannmann. Vi får se, sier Ane Hansen-Øye.

Den offisielle åpningen ble foretatt av kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H).

– Jeg er imponert over hva dere har fått til så langt, og det blir spennende å følge med dere i fortsettelsen, sa ministeren.

 

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner fikk en omvisning på skolen og anledning til å snakke med en del elever før han foretok den offisielle åpningen.
FOTO: Kari Oliv Vedvik

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!