Annonse

Alexander Meyer leder Lærerprofesjonens etiske råd. Foto: Eli Kristine Korsmo

Grunnskolelærer skal lede Lærerprofesjonens etiske råd

Denne uka ble Alexander Meyer valg til leder for det nyopprettede Lærerprofesjonens etiske råd.

Annonse

 

Det skjedde da rådet hadde sitt første møte mandag og tirsdag. På sitt første møte brukte rådet tiden til å konstituere seg og velge en leder og nestleder. Birte Simonsen bla valgt til nestleder, ifølge udf.no.

Meyer er grunnskolelærer ved Rogne Skule i Øystre Slidre. Han er nå i permisjon for å skrive bok.

Simonsen er tidligere dekan ved avdeling for lærerutdanning ved Universitetet i Agder og ledere for nasjonalt råd for lærerutdanning, men går fra høsten over i en undervisnings- og forskningsstilling. Leder og nestleder er valgt for et år om gangen.

– Dette blir et spennende arbeid. Det er et stort engasjement i rådet for å utvikle god etisk praksis i hele utdanningsløpet. Det viktigste framover blir å finne en god arbeidsform slik at vi kan bli en konstruktiv stemme, sier Meyer.

 

Fakta

Mandat for Lærerprofesjonens etiske råd

 

Formål

 • Lærerprofesjonens etiske råd skal støtte opp om etisk forsvarlig praksis i utdanningssektoren til beste for barn, unge og voksne.
 • Rådet skal fremme verdiene i Lærerprofesjonens etiske plattform.
 • Rådet skal bidra til økt bevissthet og kunnskap om lærerprofesjonens etiske ansvar og verdier, i samfunnet, i profesjonen og i lærerutdanningene.
 • Rådet skal løfte fram profesjonsetiske utfordringer i faglige, pedagogiske og politiske sammenhenger der det er relevant for profesjonen.
 • Rådet skal uttale seg fritt og være et rådgivende organ for profesjonen i prinsipielle etiske spørsmål.
 • Rådet skal bidra til debatt, og øke forståelsen for profesjonens unike bidrag i samfunnet.

 

Oppgaver

Lærerprofesjonens etiske råd skal løfte profesjonsetiske spørsmål av prinsipiell karakter inn i profesjonen og i samfunnsdebatten, ved for eksempel:

 • å løfte fram og uttale seg om spørsmål fra profesjonen som er av prinsipiell karakter
 • på selvstendig grunnlag uttale seg om profesjonsetiske spørsmål i utdanningssektoren
 • å skrive kronikker, artikler og holde foredrag, og foreslå relevant forskningsbaserte artikler til www.utdanningsforskning.no  (Utdanningsforbundets forskningsformidling på nett)
 • å være en ressurs i lærerutdanningenes arbeid med profesjonsetikk
 • å gi råd til Utdanningsforbundet om innhold til kurs for medlemmer og tillitsvalgte
 • å gi Utdanningsforbundet forslag til revideringer i Lærerprofesjonens etiske plattform

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!

Fakta

Mandat for Lærerprofesjonens etiske råd

 

Formål

 • Lærerprofesjonens etiske råd skal støtte opp om etisk forsvarlig praksis i utdanningssektoren til beste for barn, unge og voksne.
 • Rådet skal fremme verdiene i Lærerprofesjonens etiske plattform.
 • Rådet skal bidra til økt bevissthet og kunnskap om lærerprofesjonens etiske ansvar og verdier, i samfunnet, i profesjonen og i lærerutdanningene.
 • Rådet skal løfte fram profesjonsetiske utfordringer i faglige, pedagogiske og politiske sammenhenger der det er relevant for profesjonen.
 • Rådet skal uttale seg fritt og være et rådgivende organ for profesjonen i prinsipielle etiske spørsmål.
 • Rådet skal bidra til debatt, og øke forståelsen for profesjonens unike bidrag i samfunnet.

 

Oppgaver

Lærerprofesjonens etiske råd skal løfte profesjonsetiske spørsmål av prinsipiell karakter inn i profesjonen og i samfunnsdebatten, ved for eksempel:

 • å løfte fram og uttale seg om spørsmål fra profesjonen som er av prinsipiell karakter
 • på selvstendig grunnlag uttale seg om profesjonsetiske spørsmål i utdanningssektoren
 • å skrive kronikker, artikler og holde foredrag, og foreslå relevant forskningsbaserte artikler til www.utdanningsforskning.no  (Utdanningsforbundets forskningsformidling på nett)
 • å være en ressurs i lærerutdanningenes arbeid med profesjonsetikk
 • å gi råd til Utdanningsforbundet om innhold til kurs for medlemmer og tillitsvalgte
 • å gi Utdanningsforbundet forslag til revideringer i Lærerprofesjonens etiske plattform