Oslos nye mobbeombud, Kjersti Owren. Foto: Oslo kommune / Sturlason
Oslos nye mobbeombud, Kjersti Owren. Foto: Oslo kommune / Sturlason

Kjersti Owren blir Oslos første mobbeombud

Oslo kommune har ansatt sitt første ombud mot mobbing.

Kjersti Owren er ansatt i den nyopprettede stillingen som mobbeombud i Oslo, ifølge en pressemelding fra Oslo kommune. Det var 116 søkere til stillingen. 

  • Oslo er den første kommunen i landet som ansetter mobbeombud.
  • Mobbeombudet skal utføre sitt arbeid på fritt og selvstendig grunnlag, uavhengig av administrativ og politisk ledelse i kommunen.
  • Mobbeombudet er et ombud for barn og unge i barnehager, grunnskoler og videregående opplæring. Mobbeombudet skal bidra til å sikre elever og barnehagebarn i Oslo et godt psykososialt miljø.
  • Viktige arbeidsoppgaver for mobbeombudet blir å forebygge mobbing, dele relevant kunnskap, håndtere vanskelige enkeltsaker og påse at gjeldende lover og regelverk blir fulgt.
  • Mobbeombudet er ansatt på åremål med en åremålsperiode på seks år.

Kilde: Oslo kommune, 

Owren kommer fra stillingen som undervisningsinspektør ved Holmlia skole, der hun blant annet har vært prosjektleder for prosjektet «Dysleksivennlig skole».  

Kjerstin Owren er utdannet adjunkt, har faget spesialpedagogikk og har gått rektorutdanningen ved Universitetet i Oslo. Hun har vært kontaktlærer/faglærer og undervisningsinspektør ved Holmlia skole siden 2010, og har fungert som assisterende rektor ved samme skole. 

Jeg ser spesielt frem til å samarbeide med Elevorganisasjonen, og til å lære av det bra arbeidet andre mobbeombud i Norge gjør. Men først og fremst skal jeg være barnas og elevenes representant i Oslo og vil være tilgjengelig for rådgivning og oppfølging i forbindelse med vanskelige mobbesaker for de som har behov, sier Kjerstin Owren.   

Powered by Labrador CMS