Elev i videregående tvinges til å bytte skole

– Det er fare for medelevenes trygghet, slår Statsforvalteren i Nordland fast, og eleven må nå flytte videregående skole.

Publisert Sist oppdatert

Saken gjelder en elev på en videregående skole i Nordland som nå er pålagt å bytte skole for å sikre tryggheten til medelevene, skriver Avisa Nordland.

– Dette er et svært alvorlig inngrep, alt må være prøvd før, sier utdanningsdirektør Guri Adelsten Iversen hos Statsforvalteren i Nordland til avisa.

Statsforvalteren har avgjort saken etter at eleven klaget på vedtaket.

– Vi vurderer at alvorlighetsgraden i denne saken er så stor at det er fare for medelevenes trygghet, sier Iversen. Hun sier at hun ikke kjenner til tilsvarende saker etter 15 år i jobben.

Utdanningsdirektøren vil ikke si noe om hva eleven har gjort og hvilken fare eleven representerer.

Å flytte en elev skal være siste utvei og brukes kun i de mest alvorlige sakene.

– Vurderingen vår må ta utgangspunkt i medelevene dine sine opplevelser, men de er ikke avgjørende for utfallet av saken. Vår vurdering må også suppleres av profesjonelle og mer objektive vurderinger av hva som normalt vil gå utover tryggheten og læringen til andre elever i alvorlig grad, skriver Statsforvalteren i et brev til eleven som Avisa Nordland har fått innsyn i.

Mindre inngripende tiltak kan erstatte skolebytte, og ulike tiltak er vurdert.

LES: Hvem ivaretar læreren når elever truer med - og bruker vold?

– Ett tiltak vil være at du bare oppholder deg i en del av skolebygget. Statsforvalteren anser ikke at dette tiltaket alene vil være tilstrekkelig for å avhjelpe den frykten medelevene har for å treffe på deg i løpet av skoledagen. Vi har videre vurdert muligheten for at du har en ansatt nært deg til enhver tid for å sikre at du bare oppholder deg i det angitte området. Statsforvalteren anser ikke at en slik løsning vil være mindre inngripende for deg enn et skolebytte, heter det i brevet.

Powered by Labrador CMS