Holmboeprisen til lærere ved Hellerud vgs

Norsk matematikkråd har besluttet å tildele Holmboeprisen for 2015 til matematikkseksjonen ved Hellerud videregående skole, en kombinert skole med 650 elever nordøst i Oslo.

– Holmboeprisen gis i år for første gang til et lærerkollegium i matematikk ved en videregående skole som har oppnådd fremragende resultater til tross for et krevende utgangspunkt, sier styreleder Arvid Siqveland i Norsk matematikkråd ifølge en pressemelding.

Prisen på 100.000 kroner, som deles mellom prisvinneren og skolen, deles ut på Oslo katedralskole 18. mai.

– Vi har noen realfagshelter som går foran og viser vei. Og vi trenger flere. Realfag har skapt det moderne Norge. Hellerud skole gjør en innsats for å skape fremtidens Norge ved å danne grunnlaget for det næringslivet vi skal leve av i tiden som kommer, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, som skal overrekke prisen.