Lulesamisk media og kommunikasjon

Til høsten starter et lulesamisk videregående-tilbud i media og kommunikasjon på Drag i Tysfjord.

Det har lenge vært snakk om å opprette et eget lulesamisk videregående-tilbud i Nordland. Nå har fylkespolitikerne bestemt at det skal opprettes ei egen lulesamisk avdeling under Knut Hamsun videregående skole/ Joarkkaskåvllå i Hamarøy. Avdelingen skal ligge på Drag i Tysfjord kommune.

Levende språk
– Lulesamisk er et språk som står i fare for å forsvinne uten målrettede tiltak. Derfor legger vi tilbudet til et sted der språket er i aktiv bruk daglig. På Drag er det også et etablert samisk fagmiljø ved Árran – julevsáme guovdásj/lulesamisk senter. Det er en viktig faktor at språket brukes. Jeg tror også det å få bruke lulesamisk som førstespråk på videregående er en trivselsfaktor i seg selv, sier Trud Berg, fylkesråd for Utdanning i Nordland.

Språket var også avgjørende for at valget falt på medier og kommunikasjon.
 -Dette er den studieretninga som gir flest ringvirkninger språklig av de fagene vi kan tilby, sier hun.
-Hva med lærebøker?
-De norske lærebøkene skal oversettes til lulesamisk. Det må komme i gang raskt, og forutsetter at det aller meste skal være klart til skolestart i høst, sier Berg.

Det har vært en del debatt om lokaliseringen av dette tilbudet. Alternativet har vært hovedskolen på Oppeid.
-Kan det bli mindre kontakt mellom norske og samiske elever når det samiske tilbudet legges utenfor hovedskolen?
-Knut Hamsun videregående skole/ joarkkaskåvllå har et ansvar som tokulturell og tospråklig skole, og det skal den fortsette med. Vi har vært tydelige på at dette ikke skal bli to atskilte verdener, sier Berg.

Styrker lulesamisk identitet
Rektor Sigurd Winther ved Knut Hamsun videregående skole/ joarkkaskåvllå mener det er en god løsning å legge tilbudet til Drag.
– Dette er et viktig bidrag til å styrke lulesamisk språk og identitet, sier han.
Winther er også opptatt av at det tospråklige ved skolen ikke skal forsvinne.
– Vi har sett stor verdi av å ha lulesamiske elever sammen med norske, og det har vært en diskusjon om at et tilbud på Drag vil føre til færre samiske elever på Oppeid. Vi skal legge opp til godt samarbeid mellom avdelingene, blant annet i form av temadager og prosjekter. Respekt og forståelse for hverandre er viktig, sier han.

Syv søkere har meldt seg til to lærerstillinger, men ansettelsesprosessen er ikke startet. Det er heller ikke bestemt hvor det nye skoletilbudet skal ligge, et alternativ er lokaler ved Arran. Det kan også bli aktuelt å rekruttere elever fra Sverige.

Vil ha forskning
Direktør Filip Mikkelsen ved Árran – julevsáme guovdásj/ lulesamiske karakteriserer det nye tilbudet som et positivt og dristig tiltak.
– Dette er et viktig bidrag til utviklingen av det samiske samfunnet. Og dette har skapt en flott stemning i lokalsamfunnet, mener han.

Mikkelsen ønsker at det nye tilbudet skal bli gjenstand for forskning.
-Følgeforskning av de elevene som starter her vil gi oss nyttig kunnskap, ikke bare om det samiske, men også det øvrige samfunnet, sier han.