Ansatte i kommunene hadde reallønnsvekst i fjor

Prisene økte mer enn lønnen til nordmenn flest i fjor, men både kommune- og statsansatte kom bedre ut, viser nye tall fra Teknisk beregningsutvalg (TBU).

Publisert Sist oppdatert

– For lønnstakere under ett viser foreløpige tall fra nasjonalregnskapet at veksten i gjennomsnittlig årslønn fra 2022 til 2023 var 5,3 prosent. Lønnstakere med en slik årslønn og lønnsvekst har fått en nedgang i reallønn etter skatt på 0,4 prosent fra 2022 til 2023, skriver TBU i sin foreløpige rapport.

For de ulike gruppene var utviklingen slik i fjor:

  • Industriarbeidere endte med en flat utvikling og hadde 0,0 prosent endring i reallønn, mens industrifunksjonærer fikk en reallønnsnedgang på 1,4 prosent.
  • Ansatte i Virke-bedrifter i varehandel fikk svekket kjøpekraften med 0,9 prosent, og for ansatte i finanstjenester var nedgangen på 1,1 prosent.
  • I offentlig sektor gikk reallønnen noe opp. Statsansatte fikk en reallønnsvekst på 0,4 prosent, mens veksten var på 0,5 prosent for kommuneansatte.

TBU sørger for at partene har likt tallgrunnlag og en mest mulig felles forståelse av situasjonen i norsk økonomi når de skal forhandle om årets lønnsoppgjør.

Prisene vil øke med 4,1 prosent i år, ifølge TBU, som tar forbehold om at anslaget er usikkert. Utviklingen har flatet noe ut fra året i forveien. Fra 2022 til 2023 endte prisveksten endte på 5,5 prosent. Det var særlig en svekket krone som bidro til dette.

Anslaget for hva prisveksten ender på i år, er usikkert, understreker TBU. De viser til at de siste månedene har kronekursen styrket seg, og prisene på kraft har gått ned.

– Usikkerheten er spesielt knyttet til utviklingen i kronekursen, energiprisene og internasjonal prisvekst. Utvalget vil legge fram et nytt anslag for prisveksten 12. mars, skriver utvalget.

Powered by Labrador CMS