Moss-lærerne mener leksefri gir mer trivsel, men er bekymret for læringen

Et drøyt halvår etter at skolene i Moss ble leksefrie svarer fire av ti lærere at de mener ordningen har påvirket undervisningen i negativ retning. 13 prosent mener det motsatte.

Publisert

248 lærere har svart på undersøkelsen som er utført av Respons Analyse på oppdrag fra Utdanningsforbundet i Moss.

I undersøkelsen oppgir åtte av ti lærere at leksefri har påvirket undervisningen deres. 43 prosent, mener ordningen har påvirket undervisningen i negativ retning, bare 13 prosent mener endringen er positiv.

Det var Moss avis som omtalte undersøkelsen først.

Mer trivsel - mindre læring

Ifølge Respons Analyse er det først og fremst lærene i barneskolen som finner positive konsekvenser av leksefri for elevenes opplæring. Men det store flertallet av lærerne er enige i at elevene er fornøyde med leksefri skole. 85 prosent svarer at de mener elevene i stor eller noen grad er fornøyde. Fire av ti svarer også at elevene trives bedre.

Les også: Leksefri gjorde elever mindre stressa

Samtidig mener to av ti lærere at elevene lærer mindre enn før.

Tre av ti mener elevene har lavere faglig progresjon og dårligere arbeidsvaner. De fleste oppgir at elevene ikke får nok mengdetrening i enkelte fag (68 prosent) og 42 prosent oppgir at de faglig svake elevene sliter mer enn da de kunne gi lekser.

Det siste bekymrer leder i Utdanningsforbundet lokalt, Tommy André Christensen.

– Det synes jeg er ille. Jeg må si jeg blir litt bekymret hvis vi ikke klarer å ivareta elevene på en god måte, særlig de svakere elevene. Samtidig viser undersøkelsen at elevene som ønsker mer utfordringer, ikke får det ifølge 19 prosent av lærerne. Det er også en utfordring som må adresseres, sier han til Moss avis.

– Kommentarer til undersøkelsen viser også at det er utfordrende at lærerne ikke kan si at elevene skal ta med seg oppgaver hjem, sier han.

Følte seg overkjørt

Det var i mai fjor at politikerne i Moss vedtok at skolene skulle bli leksefri fra dette skoleåret. Utdanningsforbundet protesterte. De mente seg overkjørt i saken og ønsket ikke at politikerne skulle bestemme hvilken leksepraksis skolene skal ha.

Utdanningsforbundets lokallag tok til orde for at det må være opp til skolelederne, lærerne, foreldrene og elevene.

– Det handler ikke om å være for eller imot lekser, men å ivareta mandatansvaret og læreprofesjonens handlingsrom, sa UDF-leder Tommy Andre Christensen den gangen.

I slutten av januar uttalte Høyres ordførerkandidat i Moss, Simen Nord, at de gi lærerne og skolen tilbake muligheten til å gi lekser.

Det sendes nå ut en ny undersøkelse om leksefri ut til elever på 5.-10. trinn, foresatte og lærere i mosseskolen. Denne evalueringen gjennomføres av forskere fra Høgskolen i Østfold i samarbeid med NTNU. Når resultatene er klare, vil skoleavdelingen i Moss kommune legge frem resultatene for skoleledelsen og politikere.

Powered by Labrador CMS