Utdanningsforbundets pensjonistråd bør fortsatt være rådgivende

Debatt: Godt samarbeid krever ingen vedtektsendringer – men bedre praksis.

Publisert

Det har vært flere innlegg i Utdanning med krav om fulle rettigheter for pensjonister. Det er på tide at pensjonister som er uenig, står fram med sitt syn. Min erfaring er at vi er delt, alle pensjonister ønsker ikke stemmerett.

Jeg mener at de som kjenner hverdagen i dag fra barnehage, grunnskole, videregående skole, høgskole/universitet og i støttesystemer, må ha stemmeretten. Stemmerett betyr stemmeplikt, og det vil være få pensjonister som kjenner inngående til de ulike sakene som er til behandling. Og pensjonistrådsleders stemme kan ikke være avgjørende.

Dersom forslag om stemmerett for pensjonister hadde kommet i min periode som tillitsvalgt sentralt fra 1989–2003 i ulike verv, så hadde jeg helt sikkert stemt imot. Jeg trur det i stor grad vil være tidligere tillitsvalgte som vil ta på seg dette vervet, og jeg mener vi har hatt vår tid med stemmerett. Jeg må innrømme at Utdanningsforbundet har tatt noen valg etter at jeg slutta som tillitsvalgt som jeg er skeptisk til. Men jeg anerkjenner at det er de yngre og yrkesaktive som må vedta politikken for framtida.

Pensjonister har mye kompetanse og erfaring som kan være til nytte som flere med krav om stemmerett sier, og derfor er jeg glad for at Utdanningsforbundet har oppretta rådgivende pensjonistråd. Vi har mulighet til å gi råd i alle saker hvis vi ønsker det. Og så velger de valgte om de vil lytte til rådene. Pensjonister har mest erfaring med å være pensjonist, og her kan våre råd/vårt engasjement, kanskje føre til at de yngre blir mer bevisst på å tenke på framtidig pensjon.

Viderefør pensjonistråd som rådgivende funksjon

Mitt råd til de med stemmerett er at pensjonistråd videreføres som nå med en rådgivende funksjon. Men sentralt pensjonistråd må sikres samme rettigheter som pensjonistråd lokalt og på fylkesnivå, det må sikres at vara kan stille når leder har forfall. Jeg har god erfaring med samarbeid med de valgte. Men kjenner også til at det er noen som ikke har samme erfaring. Godt samarbeid krever ingen vedtektsendringer – men bedre praksis.

Les også: Kan pensjonistene bli en litt mer aktiv aktør i Utdanningsforbundet?

Jeg er mest skuffa over at jeg ikke lenger står oppført som barnehagelærer i medlemsregisteret, men som pensjonist. Jeg har fortsatt min identitet knytta til barnehagelærerne som gruppe, og derfor fortsetter jeg også som medlem i Utdanningsforbundet som pensjonist.

På vegne av meg selv, men jeg er medlem av styret i pensjonistrådet Viken
Laila-Brith Josefsen

Powered by Labrador CMS