350 lærerstudenter mister praksisundervisning på grunn av lærerstreiken

– Dette er et problem som kan og bør løses, sier leder for Pedagogstudentene, Lars Syrrist.

Publisert

Det er nettavisa Khrono som skriver at lærerstudentene over hele landet mister praksisundervisning når praksislæreren er i streik.

Men ifølge leder i Pedagogstudentene, Utdanningsforbundets studentorganisasjon, er dette mulig å løse.

– Dette kan utdanningsinstitusjonene ordne opp i. Bytt praksis fra skoler i streik til skoler som ikke er i streik. Mange av lærerutdanningsinstitusjonene har klart helt fint, sier Lars Syrrist.

Ramme arbeidsgiver

– Poenget med streik er at den skal ramme. Er det da problematisk å bytte praksisskole slik at streiken ikke rammer praksisstudentene?

– Utdanningsforbundet vil ramme sin arbeidsgiver KS. Men KS har ingenting med høyere utdanning og lærerstudenter å gjøre. KS blir ikke ramma av at lærerstudentene ikke får undervisning, sier Lars Syrrist.

Dekan Morten Ørbeck ved Høgskulen i Innlandet sier til Khrono at høgskolen har vært i kontakt med Utdanningsforbundet som har bekrefta lærerutdanningsinstitusjonene kan omorganisere slik at studenter ikke rammes.

Forventer fullmakter

Khrono har vært i kontakt med alle lærerutdanningsinstitusjonene, og har ut fra svara regna seg til at minst 350 studenter likevel er uten praksisundervisning på grunn av streiken. Det gjelder både studenter til grunnskolelærerutdanninga og til lektorutdanninga.

Dekan ved Høgskulen på Vestlandet Asle Holthe sier til Khrono at lærerutdanningene er sterkt regulert av nasjonale forskrifter, fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Disse omfatter praksis. Han forventer derfor at departementet vil gi fullmakter til å eventuelt fravike forskrifter for å hindre at studenter blir skadelidende. Men det vil altså ikke departementet.

Ikke part

Men i brev til nettavisa Khrono skriver Kunnskapsdepartementet at det er universiteta og høgskolene som har avtaler med praksiskolene. Det er disse som må finne avtaler med dem for å finne løsninger på problemet. De minner om at streiken er lovlig, og at Kunnskapsdepartementet ikke er part i saka. Derfor vil ikke departementet gripe inn for å sikre at studentene får obligatorisk undervisning.

Praksis er en obligatorisk del av lærerutdanningene og skal være veileda og vurdert.

Powered by Labrador CMS