Ansatte i barnehage og skole opplever mest stress på jobb

Mange av dem forteller at jobben gjør dem utslitt. 

Publisert Sist oppdatert

Det kommer frem i årets Arbeidslivsbarometer, som ble publisert tidligere i august. 

Undersøkelsen, som tar for seg norsk arbeidsliv, gjennomføres hvert år av Arbeidsforskningsinstituttet (OsloMet) på oppdrag for YS (Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund).

I årets utgave har drøyt 3100 arbeidstakere fordelt på 17 bransjer svart på spørsmål om lønn, fagforeninger, likestilling, arbeidsvilkår og kompetanse. 392 av årets respondenter jobber i barnehage eller skole.

En del av undersøkelsen måler blant annet hvordan jobben påvirker arbeidstakeren med tanke på press, stress, mening og mestring. Og noen bransjer utpeker seg negativt - deriblant skole og barnehage. 

  • Hele 47 prosent av de ansatte i barnehage og skole oppgir at de ofte opplever tidspress på jobb. 
  • 48 prosent sier at de ofte er utslitt etter jobb. 
  • Og 48 prosent opplever ofte stressende arbeid. 

Til sammenligning er snittet for alle arbeidstakere som har svart på undersøkelsen henholdsvis 37, 32 og 31 prosent på disse spørsmålene.

I tillegg oppgir mange ansatte i barnehage og skole at de ikke opplever at de kan jobbe selvstendig. 

Mange ser for seg å slutte

Nylig publiserte Utdanningsforbundet (UDF) en undersøkelse som viste at 1 av 3 barnehagelærere ser for seg å slutte i løpet av jobben om 1-3 år. 

UDF-leder Steffen Handal mener situasjonen er dramatisk: 

– Dette må være en vekker for politikerne. Vi må øke den totale bemanningen og ansette flere barnehagelærere i alle barnehager, sier Handal. 

– Det er bemanningskrise i veldig mange barnehager. Mangelen på folk gjør at barnehagelærere rett og slett ikke får tid til å gjøre den helt nødvendige pedagogiske delen jobben sin. Det rammer barna og det pedagogiske tilbudet.

Powered by Labrador CMS