Dette gir utbrenthet hos lærere

I mange land anses jobbstress blant lærere som et vanlig problem. I Sverige har man sett at om lag 15 prosent av lærerne plages av stress.

Publisert Sist oppdatert

Bekymrer du deg lett, bruker tid på å gruble og er sårbar overfor kritikk fra andre og usikker på deg selv, kan du være mer mottakelig for stress, viser forskning.

Forsker ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har gjort en systematisk kunnskapsoppsummering om utbrenthet blant lærere, basert på den beste, tilgjengelige kunnskapen i verden på temaet.

En av forskerne bak oppsummeringen er Ingrid Sivesind Mehlum, ledende seniorforsker og overlege.

Ingrid Sivesind Mehlum
Ingrid Sivesind Mehlum

– Personer som jobber med mennesker er ofte utsatt for mer stress enn de som ikke gjør det. En må ofte håndtere de utfordringene en møter, der og da. Har en dårlig dag, må en allikevel møte de emosjonelle kravene den dagen bringer. Så hver dag kan være krevende for en lærer, sier Mehlum.

Stress er utbredt blant lærere

Vanlige helsekonsekvenser hos lærere er muskelskjelettplager på grunn av jobbstress, i tillegg til ergonomiske faktorer.

Stemmeforstyrrelser som følge av overbelastning av stemmen for å gjøre seg hørt og psykiske helseproblemer som følge av psykososiale faktorer er også vanlig. Eksempler på slike faktorer kan være høye jobbkrav eller begrensede jobbressurser.

Utmattelse, både fysisk og psykisk, utgjør kjernen ved utbrenthet.

− Det er velkjent at eksponering for langvarige stressfaktorer på arbeidsplassen kan føre til utvikling av utbrenthet. Visse jobbkrav i læreryrket, spesielt mye ansvar og stramme tidsfrister, gjør undervisning til et av de mest stressende yrkene man kan ha, sier Sivesind Mehlum.

Les også: Utslitte lærere kan føre til avlyst eksamen

Det har blitt anslått at mellom 5 og 20 prosent av amerikanske lærere, uavhengig av nivå, har symptomer på utbrenthet.

Ulike faktorer

Hos 310 svenske skolelærere fant man også at mange viste tegn på utbrenthet, henholdsvis 14 og 15 prosent, målt ved to tidspunkter med 30 måneders mellomrom.

Listen over hva som innvirker på læreres stress i arbeidshverdagen er samlet fra mange ulike studier på temaet verden over.

Faktorer som går igjen, er:

  • Manglende jobbtilfredshet
  • Arbeidsklima (arbeidspress)
  • Rolleuklarhet
  • Følelse av profesjonell utilstrekkelighet
  • Opplevd kollektiv utmattelse
  • Klasseromsforstyrrelser


Powered by Labrador CMS