Tekstar frå 1200 elevar skal hjelpe lærarstudentar og lærebokforfattarar

Tekstane, som er samla inn over åtte år, skal gjere at lærarstudentar og forskarar får betre innsikt i elevars språkutvikling og kva slags tilbakemeldingar som fungerer.

Publisert

– Tekstane fortel at det skjer mykje skrivearbeid i norsk skole. Men vi ser også at lærarar arbeider på ulike måtar med skriving, seier Eli-Marie Danbolt Drange.

Drange er førsteamanuensis ved Institutt for framandspråk og omsetjing ved Universitetet i Agder (UiA). Sidan 2015 har ho, kollegar ved UiA, UiO, Høgskolen i Innlandet og NTNU samla inn tekstar som 1200 norske elevar har skrive i språkfaga på skolen.

Dei same elevane har levert frå seg tekstar gjennom fleire år. På den måten kan forskarane sjå korleis språket deira utviklar seg.

I tillegg har forskarane samla inn informasjon om elevane, kalla metadata. Det gjer at forskarane mellom anna kan finne tekstar frå elevar som les mykje heime, eller som speler mykje data.

Dei har òg samla inn oppgåvebeskrivingane, da kan dei registrere om elevane har kunna bruke hjelpemiddel, om teksten er skriven digitalt eller for hand. Tilbakemeldingar frå lærar er også ein del av samlinga. Og i nokre høve har forskarane samla inn fleire versjonar av same tekst.

– Tekstane viser ein variasjon i språk, oppgåvetyper, tilbakemeldingspraksis og skriveutvikling over tid hos dei same elevene – også på tvers av språk, seier Drange.

Les også: Å forske på språkundervisning – verdien av å sammenligne undervisning i ulike språkfag på tvers av land

For lærarstudentar

No er tekstane samla i eit såkalla korpus. Samlinga har fått namnet Tracking Written Learner Language (TRAWL). Målet er at dei skal kunne brukast av både forskarar, lærarstudentar og dei som utvikler læremiddel.

Eit høve på ein tekst skrive på spansk.

– Studentar i lærarutdanningane kan bruke tekstane i sine bachelor- og masteroppgåver, og lærarutdannarar kan bruke tekstane i si forsking. Men tekstane kan også brukast i undervisninga som høve på kva og korleis elevar skriv, og når studentane skal øve seg på å vurdere, seier Drange.

– Forskinga på desse tekstane kan òg bidra i arbeidet med lærebøker, da ein kan sjå om norske elevar har særskilte utfordringar, og leggje sterkare vekt på det i lærebøkene.

Les også: – Skriveoppgaver bør ikke gis som hjemmelekse

Første versjon er publisert

Arbeidet med å samle inn, anonymisere og katalogisere tekstane har vore omfattande. Berre på UiA har 35 studentassistentar jobba med å hente inn 3700 tekstar, frå enkle avsnitt til tekstar på nærare 2000 ord.

– Tekstane vert samla i ein elektronisk database, der ein kan søke på ulike ord. Vi har publisert ein første versjon, med rundt 1600 tekstar på engelsk, fransk, spansk, tyske og norsk, fortel Drange.

Forskarane vil halde fram med å samle inn tekstar til sommaren 2023. Deretter vil dei lansere ein ny versjon av korpuset.

Powered by Labrador CMS