Sámi allaskuvla/Samisk høgskole i Kautokeino.

Lærere bør kunne mer om samisk

Kunnskapen om samiske verdier og kultur hos lærere burde vært høyere, konkluderer utvalget som har vurdert læreplanen for samisk kultur.

Publisert Sist oppdatert

«Er dette et læreplanverk med tydelig plass til samiske verdier og kultur?», var spørsmålet utvalget skulle svare på. Læreplanverket det spørres om, er det som fikk navnet Kunnskapsløftet og som har vært i bruk siden 2020.

Hele Kunnskapsløftet er nå til evaluering. Evalueringa av det samiske er gjort ved Samisk Høgskole, og har fått navnet «Evaluering av fagfornyelsen samisk - Intensjoner, prosesser og forståelser i et urfolksperspektiv».

– Det er beklagelig at en av konklusjonene til utvalget er at lærere har et kompetansebehov  innen samisk språk og kultur, sier Mikkel Eskil Mikkelsen, sametingsråd for utdanning, til Utdanningsnytt.no

Han viser til rapporten «Sannhet og forsoning», som Stortinget mottok i sommer. Den skulle danne grunnlag for et oppgjør med fornorskingspolitikk og urett mot blant andre samer. Her trekkes økt kunnskap fram som et viktig tiltak i forsoning. Men lærerne har et kompetansebehov her, konkluderer rapporten.

Flere samiske emner

Samtidig meiner Mikkel Eskil Mikkelsen at evalueringa alt i alt svarer ja på spørsmålet om læreplanverket gir tydelig plass til samiske verdier og kultur.

– Mer åpne kompetansemål og flere samiske emner ser ut til å ha gitt dette resultatet, sier han tilfreds.

En utfordring for å få dette til er at samisk undervisning utøves på svært ulikt vis.

– Noen samiske barn går i norske skoler, men får egne klasser i samisk. Andre går på reint samiske skoler. Det har vært et mål å gjennom læreplanene skape en helhet i dette, og det ser det ut til at vi har fått realisert på en naturlig måte, avslutter Mikkel Eskil Mikkelsen.Powered by Labrador CMS