Skal finne ut hvordan skoler kan hindre vold og overgrep mot barn

Et nytt doktorgradsprosjekt skal se nærmere på hvilke muligheter og hindringer skoleansatte har for å forebygge vold og overgrep mot barn.

Publisert

– Vi skal intervjue kontaktlærere, skoleledere og helsesykepleiere om hvordan de opplever at de kan bidra til å forebygge vold i nære relasjoner. Jeg skal også snakke med barn, både med og uten voldserfaring, om hvordan de ønsker og har nytte av å bli møtt på skolen, sier stipendiat Linda Holen Moen i en pressemelding.Målet er å se hvordan de ulike partene opplever hverandres rolle og funksjon.

Moen er selv spesialpedagog og jobbet som rådgiver ved en ungdomsskole i Oslo. Nå er hun stipendiat ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og Universitetet i Oslo (UiO).

I samtlige rammeplaner for lærerutdanningene slås det fast at lærerstudenter skal kunne identifisere tegn på vold eller seksuelle overgrep. Ifølge Opplæringsloven har også lærerne et ansvar for å skape et trygt og godt miljø som fremmer helse, læring og utvikling.

Men i fjor avdekket Riksrevisjonen at viktige aktører som lærere, barnehageansatte og fastleger har for lite kunnskap om opplysningsplikt, avvergingsplikt og avdekking av vold i nære relasjoner. Da Stortinget debatterte saken før jul ga de sin støtte til at viktige aktører, som lærere, må få økt kunnskap om vold i nære relasjoner og hvilke plikter de har. Til høsten kommer en ny tiltaksplan.

Økt kunnskap

Forskning har også vist at elever som opplever vold i nære relasjoner, oppgir læreren som den viktigste voksenpersonen på skolen, men sier samtidig at de sjelden snakker med lærerne om situasjonen de er i.

Det samme fant Moen da hun, i 2016, var med på en studie en studie av pedagogers opplevelser av hvor mye kunnskap de fikk om vold og seksuelle overgrep under studietiden. På tross av mer undervisning om temaet, så opplevde pedagogene at de hadde for lite kunnskap og følte seg ikke forberedt til å forebygge vold i sin fremtidige yrkeshverdag.

– Vi vet veldig lite om hva skolen egentlig kan gjøre og hvordan lærerne opplever ansvaret og arbeidet. Kunnskapen vi får gjennom dette prosjektet kan styrke oppfølgingen av barn som er utsatt for vold i nære relasjoner. Den vil også gi ansatte i kommunen, politikere og forskere kunnskap som kan bidra i det forebyggende arbeidet mot vold i nære relasjoner, sier Moen.

Powered by Labrador CMS