Svart eller mørk? Hen eller ikke-binær? Legning eller seksuell orientering? Handikap eller funksjonsnedsettelse? Lærer Haakon og ekspertene lærer oss hva vi skal si om kjønn, etnisitet, seksualitet og funksjonsnedsettelser.

Xe, hen, De, Dem, han eller hun. Hvilke pronomen foretrekker eleven? Lærer Haakon Sjøvik og ekspert Kristin Evina Fredwall snakker om de nye ordene i kjønnsmangfoldet.

Heter det mørk eller svart? Kan man fortsatt si innvandrer, og er polakk et skjellsord? Hør forsker Solveig Moldrheim og lærer Haakon Sjøvik snakke om de vanskelige ordene.

«Hvilke ord skal man bruke om seksualitet. Mange lærere vet ikke det, mener Wenche Fjeld. Hun jobber på lærerutdanningen i Innlandet, og har master i sexologi. I denne episoden lærer du hva du skal si om seksualitet.»

«Elever med spesielle behov» er ikke helt greit å si, men hva heter det da? Det snakker leder i Handikapforbundet, Tove Linnea Brandvik og lærer Haakon Sjøvik om i denne episoden av «Hva skal man si?»

Powered by Labrador CMS