En økende andel jenter søker utdanning til tradisjonelt mannsdominerte yrker, men guttene er fremdeles i klart flertall.

Stadig flere jenter velger utradisjonelt på videregående

Rekordmange jenter velger bygg- og anleggsteknikk og teknologi- og industrifag.

Publisert

Over 9 av 10 søkere har fått tilbud om plass etter førsteinntaket til videregående opplæring. Mer enn halvparten har yrkesfag på vg1 som førstevalg. Andelen jenter som velger bygg- og anleggsteknikk og teknologi- og industrifag er i år rekordhøy, ifølge en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

– Skal vi dekke kompetansebehovet i arbeidslivet fremover, må vi utdanne mange flere fagarbeidere. Derfor er det gode nyheter at flere elever velger yrkesfag på vg1 i år. Så er det veldig bra at flere jenter får øynene opp for mulighetene innen fag som bygg, teknologi og industrifag, uttaler kunnskapsminister Tonje Brenna i pressemeldingen.

Mer enn halvparten velger yrkesfag

93 prosent av søkerne har fått tilbud om plass etter førsteinntaket. 87 prosent har fått tilbud om sitt førsteønske, mens 5 prosent står på venteliste.

Les også: Regjeringen lover kraftfull satsing på yrkesfagene

Drøyt halvparten av elevene har søkt seg til yrkesfag på vg1 (52 prosent). Helse- og oppvekstfag er det yrkesfaglige utdanningsprogrammet med flest søkere til vg1 og vg2. Den største økningen i antall søkere finner man i utdanningsprogrammet for teknologi- og industrifag, med 530 flere søkere på vg1 sammenlignet med i 2021. (Alle tallene finner du på Udir.no)

Litt reduserte, men fortsatt store kjønnsforskjeller

I 2013 var knappe fem prosent av elevene på bygg- og anleggsteknikk jenter, mens drøye 12 prosent av elevene på teknologi- og industrifag var jenter. I år er andelen jenter henholdsvis 11 og 18 prosent. Det har aldri tidligere vært flere jenter som søker seg til disse programmene.

Jentene er i klart flertall blant søkerne til frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign, med 91 prosent kvinnelige søkere. På helse- og oppvekstfag er jenteandelen 85 prosent, mens den i kunst, design og arkitektur er 82 prosent.

– Hvis vi skal oppnå bedre kjønnsbalanse i arbeidslivet, må flere jenter og gutter velge utradisjonelt i opplæring og utdanning. Derfor er det positivt at vi nå ser en økning i jenter som søker seg til noen av de guttedominerte utdanningsprogrammene. Så håper jeg at også flere gutter vil tenke nytt. Skal vi for eksempel fylle det store kompetansebehovet i helsesektoren, må vi rekruttere blant alle ungdommene, uttaler Brenna i pressemeldingen.

Powered by Labrador CMS