Maktforholdet er ubalansert fra den dagen barn eller foreldre varsler om mobbing

Debatt: Mobbeutsatte barn, ungdommer, voksne og familier kjemper nå en felles kamp sammen med lærere i Norge.

Publisert

Vi kjemper mot et system som rosemaler. Vi kjemper mot et system som feier urett under teppet. Man sier at «det er bedre nå», mens mange ser og erfarer at mye har blitt verre. Det handler om penger, ressurser, holdninger, menneskeverd og barns beste.

Vi i Foreldrenettverk mot mobbing (Fmm) har fulgt med på mange rettssaker etter mobbing i de siste årene. Det vi har sett, er at KS sender advokater til kommunene og at man bruker de samme sakkyndige i flere mobbesaker. Vi ser også at KS anbefaler kommunene å kontakte advokat med en gang man får en klage om mobbing. Da er det betimelig å spørre om familier som står i vanskelige saker knyttet til egne barn, får den samme muligheten.

Svaret er nei. Det finnes ikke ordninger for fri rettshjelp, bortsett fra særskilte tilfeller. Det betyr at maktforholdet er ubalansert fra den dagen barn eller foreldre varsler om mobbing. Dette er problematisk, både når det gjelder rettssikkerhet og Barnekonvensjonen.

Les også: Skolens utfordringer i mobbesaker

Enkelt forklart: Mamma og pappa betaler skatt. Kommunen bruker disse pengene på møter og til å motarbeide mamma og pappa i mobbesaker, for å ha ryggen fri. Hva skjedde med moral, etikk og at man skal tjene alle i et demokrati? Får mamma og pappa advokathjelp? Nei, de må pantsette huset og ta opp lån.

Barn som blir mobbet, får ofte alvorlige senskader. Det kan blant annet resultere i ensomhet og selvskading, angst og depresjon. Mobbing tar liv av barn og ungdom. Når barn blir utsatt for fysisk og psykisk vold hjemme, ringer alarmklokkene. Nå er det på tide at alarmklokkene ringer like høyt når dette skjer på skoler og andre steder.

Dette skjer ikke i erstatningssaker om mobbing og utrygge skolemiljø som pågår og har pågått i rettsapparatet. Mobbeutsatte må gå lange og tunge runder i rettsapparatet for å få erstatning. Vi reagerer sterkt på at kommuner velger å fraskrive seg ansvaret etter å ha tapt rettssaker mot enkeltmennesker og -familier.

Imens velger regjeringen å gjennomføre et lovverk som gjør det vanskeligere for barn som utsettes for vold hjemme og på skolen. Kriteriene for voldsoffererstatning snevres inn fra nyttår. Det blir altså vanskeligere for mennesker som har blitt utsatt for mobbing og vold å få erstatning, både i og utenfor rettsapparatet. Vi vet at alle som utsettes for urett, først og fremst trenger anerkjennelsen av å bli trodd.

Det er på tide at Barnekonvensjonen og det grunnleggende i Overordnet del av læreplanen gjøres gjeldende. Mobbing gir senskader. Nå krever vi at alle som arbeider med barn og unge, og politikere, våkner og gjør noe med urett og med ubalanse i maktforholdet, når mennesker prøver å si ifra. Det handler om å være medmenneske, og det handler om grunnleggende verdier og demokratiske prinsipper!

Powered by Labrador CMS