6 av 10 lærere opplever karakterpress fra elevene

Lærere sier at det først og fremst er elevene som presser på for å få best mulig karakterer.

Publisert

«Elevene ønsker ofte å vite hvorfor de har fått den karakteren de har fått, og en av lærerne sier også at de opplever at elevene vil påvirke læreren til å sette høyere karakterer. »

Slik beskriver lærere hvordan elever presser på for å få bedre karakterer i en rapport fra 2020. Rapporten, som analysebyrået Rambøll utførte for Utdanningsforbundet, konkluderer med at det er fra elevene lærerne opplever det største karakterpresset.

  • En femtedel av lærerne oppgir at de i stor eller svært stor grad opplever press fra denne gruppen, mens 39 prosent oppgir at de i noen grad opplever press.
  • 24 prosent av lærerne på Vg1 svarer at de i stor eller svært stor grad opplever press fra elever, mens 18 prosent av lærerne på 10. trinn svarer det samme.
  • Over en fjerdedel av lærerne opplever press knyttet å sette karakterer som gir mulighet for opptak ved elevers ønskede utdanningsprogram.

Karakterhopp

Lørdag skrev VG at lærerne delte ut flere seksere i pandemi-skoleårene enn årene før korona. Statistikken avisen har samlet fra Utdanningsdirektoratet viser imidlertid at andelen seksere også økte i årene før pandemien.

På ti år, fra skoleåret 2012 til 2022, er andelen seksere doblet.

I samme periode har også karaktersnittet økt med cirka 0,4 poeng.

I 2012 var snittkaraktereren i videregående skole ca 3,75. I 2022 er snittkarakteren 4,18.

Lektorlagets leder, Helle Christin Nyhuus, sier til VG at hun er bekymret for utviklingen.

Ekstra vurderingssituasjoner

– Det er tilfeller hvor faglærer har konstatert at det er et for stort hull i vurderingsgrunnlaget til at karakter kan gis. Det er uheldig dersom det da utøves press på at det skal gjennomføres ekstra vurderingssituasjoner helt på slutten av skoleåret, for å bøte på dette. Det vil utvanne karakterene, og svekke legitimiteten, sier hun.

Ifølge Nyhuus har Lektorlaget fått henvendelser fra medlemmer som uttrykker bekymring for dette. Hun sier at deres medlemmer forteller om karakterpress både ledelsen ved skolen og fra rådgivere.

I Utdanningsforbundets undersøkelse peker imidlertid lærerne på at for lite tid og for mange elever er det som går utover vurderingsarbeidet. Seks av ti svarer at de opplever lite eller svært lite press fra skoleledelsen.

Rundt halvparten av lærerne svarer derimot at de har så mange elever som skal vurderes at det går utover kvaliteten på arbeidet.

Lite press fra foresatte

Når det gjelder hvordan lærerne opplever press fra foresatte oppgir bare 8 prosent at de opplever det i stor grad. 35 prosent sier de opplever det i noen grad.

I Rambøll-undersøkelsen fikk lærerne også spørsmål om de opplever press fra andre grupper knyttet til sin vurderingspraksis.

– I det åpne svarfeltet opplyser noen av lærerne om at kommunen, Fylkesmannen, Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet legger press på lærerne ved å sammenligne karakterer mellom skoler, og ved å ha fokus på en «fullføre-ogbestå»-politikk. Enkelte nevner videre at de opplever press fra andre skoler, heter det i rapporten.

Powered by Labrador CMS