I fjor hst begynte 13.176 ungdommer p generell pbygging til studiekompetanse. *** Local Caption *** Hovedsaken:Den vriene pbyggingen

Fortsatt høye standpunkt-karakterer for vgs-elever

Den gjennomsnittlige standpunktkarakteren i de største felles- og programfagene er hovedsakelig uendret sammenlignet med i fjor.

Det viser tall som Utdanningsdirektoratet presenterer i dag. Statistikken er produsert på bakgrunn av data fra VIGO.

De gjennomsnittlige standpunktkarakterene er hovedsakelig på nivå med fjorårets. I alle de ti største fellesfagene ligger den gjennomsnittlige standpunktkarakteren på 4 eller høyere.

Hovedfunnene i statistikken er at i et mindretall av fagene går snittkarakteren litt ned fra i fjor, i ni av de ti største fellesfagene har jentene høyere snittkarakter enn guttene og i de nye praktiske matematikkfagene på vg1 yrkesfag varierer snittet fra 3,3 til 3,9, avhengig av utdanningsprogram.

På grunn av koronasituasjonen ble de fleste eksamener for elever i videregående skole avlyst våren 2022, slik som i 2020 og 2021. Pandemien gjør at 2019–20, 2020–21 og 2021–22 skiller seg fra tallene fra tidligere årganger. Det ble gjennomført eksamen i noen få fag på yrkesfaglige utdanningsprogrammer.

Guttene kun best i gym

I alle de ti største fellesfagene ligger den gjennomsnittlige standpunktkarakteren på 4 eller høyere. Snittet varierer fra 4 i norsk sidemål for vg3 studieforberedende til 4,9 i kroppsøving for vg3. Andelen elever som får karakteren 6 i de største fellesfagene er også relativ høy i 2021–2022, sammenlignet med tidligere år. For eksempel fikk 21 prosent av elevene karakteren 6 til standpunkt i religion og etikk, mens 28 prosent av elevene fikk karakteren 6 i kroppsøving på vg3.

I seks av de ti største fellesfagene i videregående skole er snittet uendret sammenlignet med i fjor. I resten av fagene har snittet gått noe ned; for de tre fagene historie for vg3 studieforberedende, geografi, og naturfag for vg1 studieforberedende er nedgangen på 0,1 karakterpoeng.

For det siste faget, samfunnskunnskap, har snittkarakteren gått ned 0,4 karakterpoeng. Dette har sammenheng med at 2021–2022 er det første året der både elever på yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogrammer følger den nye læreplanen i samfunnskunnskap.

I de ti fellesfagene med flest elever har jentene høyere snitt enn guttene i ni av fagene. Forskjellen varierer fra 0,2 til 0,5 karakterpoeng. Kun i kroppsøving for vg3 er det også i år guttene som har det høyeste snittet, med et snitt på 5 mot jentenes snitt på 4,8.

Les mer på udir.no

LES: 6 av 10 lærere opplever karakterpress fra elevene

Powered by Labrador CMS