Jørn-Tommy Schjelderup.

PBL-barnehagene fikk medhold i Oslo tingrett

Private Barnehagers Landsforbund fikk medhold i Oslo tingrett i kampen om pensjonspengene.

Publisert

Det skriver PBL i en pressemelding.

I 2021 vedtok Stortinget å redusere pensjonspåslaget i tilskuddsordningen til private barnehager med om lag 600 millioner kroner i året.

Konsekvensen av vedtaket var at halvparten av barnehagene i Private Barnehagers Landsforbunds (PBL) tariffområde i 2022 ikke fikk sine reelle pensjonskostnader dekket gjennom pensjonspåslaget.

Tre barnehager organisert i PBL har brakt uenigheten om finansiering av pensjonskostnader i private barnehager inn for retten.

Nå slår Oslo tingrett fast at skjæringspunktet i forskriften er i strid med private barnehagers lovfestede rett til å bli økonomisk likeverdig behandlet.

I dommen heter det at «finansieringsforskriften kan supplere og utfylle loven, men ikke gjøre innskrenkninger i den retten som følger av en riktig tolkning av kravet til likebehandling.»

– Dette er en prinsipiell, grundig og viktig dom. For mange private barnehager som i dag sliter med underskudd og dårlig økonomi, kan dette være et viktig skritt på veien mot å få på plass en bærekraftig drift, sier administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS