Internett gjør grammatikk morsomt

Nå kan elevene lære grammatikk på 22 språk gjennom spill på Internett. Elever ved tre Oslo-skoler har testet spillene og resultatene er lovende.

- Jeg har alltid syntes at grammatikk er så kjedelig, sier Kari Kjær, elev i 1c ved Fagerborg videregående skole i Oslo. Hun har fransk som annet fremmedspråk.
- Jeg synes grammatikk går greit å lære, men jeg er ikke overbevist om nytteverdien, sier Halvdan Grøm, elev i samme klasse. Han har valgt tysk.
 
De to er "testpersoner" som prøver seg på et interaktivt grammatikkspill med professor i lingvistikk, Janne Bondi Johannessen, språkingeniør Kristin Hagen fra Universitetet i Oslo og lektor Karl-Eirik Kval fra Fagerborg til stede. Bondi Johannessen og Hagen har ledet arbeidet med å tilpasse programmet til norske elever ut fra et program utviklet ved Syddansk Universitet i Odense.
 
Bedre enn bøker
Halvdan klikker på ordklasser og får fram følgende setning: "Sjeftrener Atle Skårdal vil motta et kontraktsforslag i løpet av noen dager". Oppgaven er å plassere ordene i riktig ordklasse ved å klikke på farger i en palett. Han har åpnet "paintbox", malerskrinspillet, og det går ikke mange minuttene før han har lært seg systemet.
 
Snart prøver han seg på "Shooting gallery", skytespillet, der elevene skyter ned ord som farer over skjermen. Ordene kommer fort og faller som fluer, her nytter det ikke å sove i timen. Kari prøver seg på "word-fall", ordfall, der hun skal få substantiver, verb og andre ordklasser til å falle på riktig plass. Hun innrømmer at dette er morsommere enn vanlig grammatikkundervisning.
 
I labyrintspillet skal de finne veien ut ved å gjøre riktige valg uten å bli spist opp av et spøkelse.
 
- Fordelen med spillene er at elevene får vite resultatet med en gang, de slipper å vente som de må gjøre etter en prøve, mener Kval.
 
- Jeg skjønner at hvis jeg blir bedre i grammatikk, kommer jeg til å lære fransken bedre, sier Kari. Hun ser ikke bort fra at hun også kommer til å spille spillet på pc-en hjemme. Halvdan er enig:
- Særlig hvis jeg skal øve meg før en prøve i grammatikk. Det er en bedre metode enn å lese bøker, mener han.
 
Både i fremmedspråkundervisningen og i morsmålsundervisning for minoritetsspråklige elever kan spillene være nyttig. Det finnes på 22 språk, også på bosnisk, albansk og arabisk.
 
Bedre holdning og resultater
I samarbeid med norsklærerne er prosjektet prøvd ut på 104 elever ved tre skoler i Oslo: Tåsen barneskole, Nordberg ungdomsskole og Fagerborg videregående skole. Kval er en av lærerne som har prøvd ut prosjektet med grunnkurselever. Resultatene av utprøvingen er summert opp i en brukerundersøkelse som måler elevenes holdning til programmet og en test som måler grammatikkunnskaper.
 
Til sammen 104 elever var med i en pilotundersøkelse på Nordberg, Tåsen og Fagerborg skole. Elevgruppen ble delt i to, den ene gruppen var kontrollgruppe og fikk bare tradisjonelle oppgaver, den andre fikk spille grammatikkspill. Elevene fikk én grammatikkprøve før undervisningen startet og én etterpå. Resultatene ble deretter sammenlignet. For dem som hadde brukt spillene, var resultatene entydig bedre.
 
Nesten alle elevene syntes spill var morsommere enn annen undervisning. Hagen og Bondi Johannessen håper nå at flest mulig elever vil bruke spillet som er gratis og kan hentes ned fra Internett.
 
Utviklet i Danmark
Programmet som i Norge er kalt GREI, bygger på et dansk system, Visual Interactive Syntax Learning (VISL), utviklet ved Syddansk universitet i Odense. VISL tilbyr grammatikkspill og setningsanalyse på 22 språk, og flere vil komme. Programmet er også på og for nynorsk.
 
Alt man har behov for av grammatikk finnes her. I bunnen av alle spill er det lagt inn 750 setninger, hver på bokmål og nynorsk.
Programmet er gratis og hentes her: GREI eller direkte fra utvikleren VISL
 
 
Læringssenteret har finansiert mesteparten av den norske delen. Det er også støttet av språkteknologiprogrammet til Nordisk Råd og Tekstlaboratoriet ved Historisk-filosofisk fakultet, Universitetet i Oslo.