Jobber med flere tiltak for å sikre skole for asylbarna

Kunnskapsdepartementet jobber med flere ekstraordinære tiltak for å kunne sikre asylbarna skolegang. Blant annet vurderes det om pensjonerte lærere i korte perioder kan undervise.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier til  Aftenposten at det er viktig at barna får en skolegang – selv om Norge innfører innstramminger i asylpolitikken.

– At man som foreldre er opptatt av at barna skal få utdannelse, tror jeg alle kan kjenne seg igjen i, sier Røe Isaksen.

6.676 barn i skolepliktig alder har så langt kommer til Norge i år. Disse har lovfestet rett til undervisning, men på grunn av det store antallet har det vært vanskelig å få dette til alle steder.

Departementet jobber nå med ekstraordinære tiltak. Det vurderes å opprette en lærerpool bestående av lærere som ikke jobber i skolen, eller lærere som er pensjonister som i kortere perioder kan bistå med undervisning.

Digitale løsninger er også under vurdering. Da kan flere barn undervises samtidig – også på steder der man ikke har arabisktalende lærere. Det er dessuten kommet forslag om å bruke frivillige organisasjoner, ettermiddagsåpne barnehager og innkvartering på folkehøyskoler.

I Sverige brukes asylsøkere med lærerkompetanse til å undervise. Røe Isaksen sier at dette er til vurdering, men kun som en nødløsning. (©NTB)

Powered by Labrador CMS