Helsedirektoratet anbefaler gratis skolemåltid

Et gratis skolemåltid på skolen kan være lønnsomt, mener Helsedirektoratet. Havregrøt eller annen kornblanding tilberedt på skolen kommer best ut.

Publisert

Helsedirektoratet har sett på lønnsomheten av å tilby gratis skolemat i Norge og mener det kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Det skriver NTB.

Direktoratet anbefaler derfor en gradvis innføring av skolemat på norske skoler.

– Hvis elevene tar med seg en del av de sunne lunsjvanene fra et gratis skolemåltid videre i livet, kan et slikt tiltak gi betydelige helsegevinster på befolkningsnivå, sier divisjonsdirektør Linda Granlund i Helsedirektoratet.

Videre mener direktoratet at det er potensielle gevinster knyttet til trivsel, læring og utjevning av sosial ulikhet i helse hvis man tilbyr skolemat i lunsjen.

Havregrøt eller annen kornblanding tilberedt på skolen kommer best ut. Varmmat produsert på skolen kommer likt ut med dagens matpakke hjemmefra.

Helsedirektoratet mener samtidig at det er viktig å fortsette å innhente mer kunnskap om effektene av å gi skolemat.

FHI: Usikre på effekten

I slutten av januar la FHI frem sin rapport om skolemat. De har gjennomgått internasjonal forskningslitteratur og konkluderer med at gratis skolemat har mange positive effekter, men skriver at det er usikkert om resultatene er overførbare til dagens norske forhold.

Studiene viser at gratis skolemat har positive effekter på en rekke områder, blant annet skoledeltakelse, kosthold, læring, fravær og vektutvikling.

Men ifølge FHI er det er usikkert hvilken effekt et gratis skolemåltid vil ha på akademiske prestasjoner, læring, læringsmiljø og fravær.

Les også: Har ikke råd til frokost – nå får Skien-elever gratis mat på skolen

(©NTB)

Powered by Labrador CMS