FHI-forskere usikre på effekten av gratis skolemat

Gratis skolemat har mange positive effekter, viser studier fra utlandet. Men FHI-forskere er usikre på om dette kan overføres til Norge.

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet har forskere ved Folkehelseinstituttet sett på effekten av at elevene får spise gratis på skolen.

Etter å ha gått gjennom internasjonal forskningslitteratur konkluderer forskerne med at gratis skolemat har mange positive effekter, men at det er usikkert om resultatene er overførbare til dagens norske forhold.

– Resultatene av studiene som er overførbare til en norsk setting, er sprikende, heter det i FHI-rapporten.

Les også: Bruker 20 millioner på heldagstilbud ved alle barneskoler i Haugesund

Studiene viser at gratis skolemat har positive effekter på en rekke områder, blant annet skoledeltakelse, kosthold, læring, fravær og vektutvikling.

Men ifølge FHI er det er usikkert hvilken effekt et gratis skolemåltid vil ha på akademiske prestasjoner, læring, læringsmiljø og fravær.

FHI mener også at det er behov for flere og mer robuste studier av effekten av et gratis skolemåltid i høyinntektsland som Norge.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS