Hovin skole
Hovin skole

Litt muggsopp fra eller til …

Kommentar: Muggsopp er skadelig for helsa. Det er ikke slik at ettersom det har gått bra så langt, tåler sikkert ungene litt til.

Publisert

Ved Hovin skole i Indre Østfold kommune det blitt avdekka omfattende problemer med muggsopp. Det kan være direkte helseskadelig. Når barn og voksne puster inn sporer fra muggsopp, kan det føre til luftveisplager og i verste fall alvorlig sykdom.

Muggsoppsporene ble påvist først i januar, etter at eiendomsavdelinga i kommunen bestilte prøver etter påtrykk fra foreldreutvalget. I flere år har foreldrene tatt opp problemer med blant anna lufta på skolen, vannlekkasjer, muselort på skolekjøkkenet. Ingenting er blitt gjort. Imens har elever og ansatte pusta inn luft som mennesker ikke har godt av.

Argumentet er at problemet har eksistert i flere år, uten at noen har tatt skade av det. Det nye er at kommunen nå kjenner til problemet. Det virker underlig at dette skal være nytt for kommunen. Foreldreutvalget ved skolen har flere ganger tatt opp problematikken, men ingenting er blitt gjort.

Helsefarlige lokaler skal ikke brukes

Derfor er det temmelig spesielt når seksjonen for miljøretta helsevern i kommunen spør Folkehelseinstituttet om det er i orden at elevene likevel tilbringer noe av undervisningstida på skolen. Kommunen hadde ingen andre lokaler som kunne brukes, og hjemmeundervisning som i pandemi-tida framsto ikke som noe godt alternativ.

Nå er heller ikke skoleelever ukjent med å få undervisning mens de sitter hjemme foran en PC. Under pandemien ble dette først og fremst gjort for at barna ikke skulle smitte bestefar og andre som ble antatt å tåle smitten dårligere enn barna selv. Men når det er barnas egen helse som er i faresonen, er det plutselig ikke aktuelt å bruke hjemmeundervisning som en løsning.

Samtidig skal det sies at hjemmeundervisning i mange tilfeller viste seg å ha såpass mange uheldige bivirkninger – både med tanke på læringsutbytte og elevenes psykiske helse – at terskelen for å ta det i bruk, bør være høy. Men poenget er at dersom lokaler er helseskadelige å oppholde seg i, skal ingen være der. Da må skoleeier sørge for midlertidige løsninger; aller helst i alternative lokaler der normal undervisning kan skje mens utbedringsarbeidene pågår.

Slak læringskurve

Svaret fra Folkehelseinstituttet kunne med fordel ha kommet raskere enn de tolv dagene det tok, men på den andre siden var det utvetydig: Lokalene var uegna som undervisningsrom for barn, og selv om det ikke var påvist at noen var blitt syke, behøver det ikke å bety at ingen vil kunne bli syke av forholdene i tida framover.

Nå ser det ut til at det kan bli en løsning på denne skolen. Gjennom noen tiltak skal forekomsten av muggsporer i lufta være redusert til et normalt nivå. Og kommunestyret har bevilga 220 millioner kroner til vedlikeholdsarbeider, som forhåpentligvis kan dras i gang uten unødig opphold.

«Denne alvorlige og triste saken har vi heldigvis lært mye av», sier eiendomssjefen i Indre Østfold kommune. Bedre sent enn aldri, men til lite trøst for elever og ansatte som kan ha pådratt seg helseskader etter å ha pusta inn muggsoppsporer i flere år.

Behov for nasjonal kartlegging

Så spør en seg hvor mange andre skoler som kan få en tilsvarende «overraskelse» i tida framover, kanskje til tross for at elever, foreldre og ansatte kanskje i lang tid både har merka, sett og varsla om ting som ikke stemmer. At påfallende mange kjenner seg uvel eller tunge i hodet, om kjellerlukt og rislende vann. I tillegg kommer alle tilfellene som allerede er kjent, men der skolene har venta og fortsatt venter på at noe blir gjort.

Tidligere i år var kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) raskt ute med å vise til det kommunale selvstyret og avvise SVs forslag om en nasjonal kartlegging av inneklimaet i skolene. Over hele landet er det til dels graverende eksempler. Inneklimakrisen i skolene er et nasjonalt problem. Det krever også nasjonale tiltak. I denne saken må Tonje Brenna snu.

Powered by Labrador CMS